Hrubieszów: Moje zwierzęta, moje obowiązki. Uprzątnij po swoim pupilu

Straż Miejska w Hrubieszowie wraz z Wydziałem Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Hrubieszowie, prowadzi akcję edukacyjną „Moje zwierzęta, moje obowiązki”.

Reklamy

 

Jest to akcja informacyjna, przypominająca właścicielom zwierząt domowych o obowiązku niezwłocznego uprzątania zanieczyszczeń, pozostawionych przez zwierzęta na terenach przeznaczonych do użytku wspólnego.

Akcja ma również na celu inicjowanie współpracy mieszkańców z Urzędem Miasta w realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt i opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Działania te odbywają się poprzez rozpowszechnianie ulotek informacyjnych, rozmowy z właścicielami zwierząt i społecznymi opiekunami zwierząt bezdomnych, a także poprzez poruszanie tych tematów na spotkaniach z uczniami szkół, w ramach prowadzonych przez Straż Miejską programów prewencyjnych.

 

Przepisy prawne:

Uchwała Nr L/327/2014 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hrubieszowa

Uchwała Nr X/72/2015 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hrubieszowa w 2015 roku.

 

 

źródło: UM Hrubieszów