Hrubieszów na 11 miejscu

W ogłoszonym po raz pierwszy przez Związek Gmin Lubelszczyzny rankingu gmin, Hrubieszów w swojej kategorii (gminy miejskie) zajął 11 miejsce na 16 istniejących gmin miejskich w województwie.

Reklamy

Oto niektóre kryteria, jakimi kierowano się w klasyfikacji gmin województwa lubelskiego oraz miejsca, które zajęła Gmina Miejska Hrubieszów:

– średnia dochodów własnych na mieszkańca – 15 miejsce,
– suma wydatków inwestycyjnych na mieszkańca – 6 miejsce,
– pozyskane środki zewnętrzne na mieszkańca – 4 miejsce,
– gotowość inwestycyjna – ostatnie miejsce,
– wydatki na transport – 15 wynik,
– wydatki na ochronę środowiska w przeliczeniu na mieszkańca – 2 miejsce,
– zdolności inwestycyjne – 4 miejsce,
– oceny testów szóstoklasistów i gimnazjalistów – 7 wynik.