Hrubieszow na I Wschodnim Forum Biznesu

Delegacja Hrubieszowa wzięła udział w I Wschodnim Forum Biznesu, które odbyło się w dniach 25 – 26 czerwca br. w Lublinie. Na swoim stanowisku wystawienniczym miasto zaprezentowało materiały promujące Hrubieszów i Gotanię oraz ofertę terenów inwestycyjnych.

Reklamy

 

Zaproszenie do udziału w Forum otrzymali także hrubieszowscy przedsiębiorcy.

Celem zorganizowania Forum było stworzenie warunków do wspólnej debaty nad kierunkami rozwoju województwa lubelskiego oraz zbudowania pozycji regionu jako atrakcyjnego miejsca spotkań polityków i przedsiębiorców z Unii Europejskiej, Ukrainy, Białorusi, Uzbekistanu, Kazachstanu, Rosji, Mołdawii, ZEA, Arabii Saudyjskiej, Afryki, Chin i Indii.

Forum Biznesu było okazją do zapoznania się z aktualnymi zagadnieniami dotyczącymi współpracy gospodarczej z partnerami z Europy i ze świata, w szczególności tematyką dotyczącą krajów wschodnich oraz do nawiązania kontaktów biznesowych i współpracy handlowej. 
Na stoiskach wystawienniczych swój potencjał prezentowały firmy i gminy z województwa lubelskiego oraz Izby Przemysłowo-Handlowe i Izby Gospodarcze z Polski i ze świata.

Podczas Forum odbyły się debaty i panele dyskusyjne.

Debaty dotyczyły perspektywy współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw i firm z Europy Środkowo Wschodniej, budowania niezależności państw Partnerstwa Wschodniego i ich polityki integracyjnej z Unią Europejską, roli izb przemysłowo-handlowych w budowaniu relacji biznesowych w warunkach UE, Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i innych warunkach regionalnych świata.

Panele dotyczyły biogospodarki, konkurencyjności i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych w Unii Europejskiej i na świecie oraz relacji odnawialnych i tradycyjnych źródeł energii w odniesieniu do polityki emisyjnej UE, potencjału gospodarczego województwa lubelskiego i ofert inwestycyjnych firm z jego terenu oraz praktycznego wymiaru współpracy z firmami spoza UE.

Honorowym patronatem objęli Forum Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk i Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk.

Organizatorem Forum był Samorząd Województwa Lubelskiego oraz Lubelska Fundacja Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej.

 

 

źródło i fot. UM Hrubieszów