Hrubieszów na Krajowym Forum Miejskim

Wiceburmistrz Paweł Wojciechowski, na zaproszenie Ministra Inwestycji i Rozwoju, reprezentował Hrubieszów na I Krajowym Forum Miejskim, które odbyło się w dniach 1 – 2 kwietnia w Krakowie.

Reklamy

 

Krajowe Forum Miejskie to unikatowa platforma do dyskusji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację polityki miejskiej – rządem i samorządami lokalnymi, naukowcami, urbanistami i architektami, przedstawicielami biznesu, organizacjami pozarządowymi i ruchami miejskimi.

Podczas dwudniowej konferencji, jej uczestnicy mieli możliwość wymiany swoich opinii i doświadczeń. Debata, która się odbyła, jest punktem wyjścia do dalszego rozwoju polityki miejskiej w Polsce. Dotyczy to głównie jej lepszego powiązania z politykami sektorowymi, polityką spójności Unii Europejskiej po 2020 r., Agendą Miejską dla Unii Europejskiej, ale także Nową Agendą Miejską ONZ i Celami Zrównoważonego Rozwoju.

W drugim dniu forum wiceburmistrz Wojciechowski uczestniczył w panelu, podczas którego podzielił się doświadczeniami związanymi z uczestnictwem Hrubieszowa w projektach „Modelowej Rewitalizacji Miast” oraz „Partnerskiej Inicjatywy Miast”.

 

(info i fot. UM Hrubieszów)