Hrubieszów na liście 100 najlepszych miast Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej

Miasto Hrubieszów znalazło się na liście 100 najlepszych miast w XI edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”. Środki unijne pozyskane przez Hrubieszów na mieszkańca wyniosły 430 zł, a stosunek zobowiązań do dochodów 40,2 procent.

Reklamy


Samorządy oceniane są w trzech kategoriach: miast na prawach powiatu, gmin miejskich i wiejsko-miejskich oraz gmin wiejskich.

Punkty w rankingu przyznawano za zarządzanie oraz sytuację finansową, w tym za dynamikę wzrostu wydatków majątkowych, wartość pozyskanych środków unijnych, wskaźnik zadłużenia, dynamikę wzrostu dochodów własnych.

Ranking samorządów to ogólnopolskie zestawienie gmin, w którym jego twórcy wskazują gminy uzyskujące najlepsze wyniki finansowe oraz w zarządzaniu rozwojem gminy lub miasta.

Organizatorem rankingu jest redakcja „Rzeczpospolitej”, a kryteria ocen ustala niezależna kapituła pod przewodnictwem byłego premiera, prof. Jerzego Buzka.

 

Wideo:

http://www4.rp.pl/TVRPPL/307159837-Ranking-Samorzadow-Rzeczpospolitej-Edycja-XI.htmlŹródło: http://www4.rp.pl/