Hrubieszów: Nabór do służby w Straży Pożarnej

Ogłoszono postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie.

Reklamy

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie.

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest na 3 stanowiska – stażysty w służbie przygotowawczej, stanowisko docelowe – starszy ratownik- kierowca.

Reklamy

Wymagania konieczne stawiane kandydatom:

Osoby ubiegające się o przyjęcie do służby muszą spełniać warunki określone w art. 28 ust. 1 art. 34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 ze zm.) tj.;

a) posiadać obywatelstwo polskie,

b) nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

c) korzystać z pełni praw publicznych,

d) posiadać, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

e) posiadać zdolność fizyczna i psychiczną do pełnienia służby (zostanie ustalona przez Lubelską Rejonową Komisję Lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wobec kandydatów, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów w trakcie naboru),

f) posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (tzn. odbyta zasadnicza służba wojskowa lub przeniesienie do rezerwy bez odbycia tej służby, bądź zwolnienie od obowiązku służby wojskowej). Warunku tego nie stosuje się do kobiet

Dodatkowe wymagania konieczne stawiane kandydatom:

Posiadanie prawa jazdy kategorii C.

Brak udokumentowania przez kandydata ww. wymagań uniemożliwia zakwalifikowanie jego oferty do następnego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Dokumenty należy składać w terminie od 15 marca 2023 r. do 30 marca 2023 r.


Ogłoszenie o naborze, opis postępowania kwalifikacyjnego oraz dokumenty do pobrania znajdują się pod na stronie:

https://kppsp_hrubieszow.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/25816_nabor-do-sluzby.html


źródło: BIP / KPPSP Hrubieszów, fot. lubiehrubie


Zobacz też:

Nowi kierownicy posterunków Policji

Nowi kierownicy posterunków Policji


Zerknij na Instagram →