28 września 2023

Hrubieszów: Nabór do Służby Więziennej

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego na stanowisko młodszego psychologa.

Reklamy

Przewidywana liczba stanowisk to 5:

Stanowisko / dział służby Przewidywana liczba stanowisk Rozkład czasu służby Jednostka SW / Miejsce pełnienia służby
Młodszy psycholog 5 Jednozmianowy: przez 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku Jednostki penitencjarne okręgu lubelskiego:

ZK Biała Podlaska

ZK Hrubieszów

ZK Włodawa

Dokumenty można składać w formie papierowej, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w niżej wymienionych jednostkach organizacyjnych, w terminie do 14 czerwca 2023  r.

Reklamy

W przypadku dokumentów składanych za pośrednictwem operatora pocztowego, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

  1. Zakład Karny w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 33, 21 – 500 Biała Podlaska,
  2. Zakład Karny w Hrubieszowie, ul. Nowa 64, 22 – 500 Hrubieszów,
  3. Zakład Karny we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 19, 22 – 200 Włodawa,

Kandydat winien legitymować się wykształceniem wyższym w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub ukończeniem studiów I i II stopnia na kierunku psychologia.

Reklamy

Pełna oferta pracy znajduje się w poniższym linku https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-lublinie-ogloszenie-o-naborze-mlodszy-psycholog

Kandydat na funkcjonariusza w Służbie Więziennej musi pozytywnie przejść postępowanie kwalifikacyjne. W pierwszej kolejności sprawdzimy, czy  spełnia warunki przyjęcia do służby w naszej formacji  oraz zweryfikujemy kwalifikacje, kompetencje i przydatność do jej pełnienia. Przygoda z naszą formacją rozpoczyna się od etapu kwalifikacyjnego, który sprawdza zdolność psychofizyczną kandydata do służby. To test wiedzy, sprawności fizycznej i psychologiczny,  rozmowa kwalifikacyjna, a także badania lekarskie.

Trzynastka, mundurówka, dodatki za stopień, za staż pracy, wcześniejsza emerytura – Służba Więzienna to liczne przywileje. U nas można się realizować, kształcić i pomagać innym. To praca dla ludzi z pasją, która mimo dużej odpowiedzialności i poświecenia daje dużo satysfakcji.

Jeżeli więc potencjalny kandydat:

  • Lubi wyzwania!
  • Szuka stabilizacji!
  • Chce służyć Rzeczypospolitej Polskiej!
  • Stawia na rozwój osobisty!
  • Lubi pomagać innym!

i chce pracować w mundurze! – Służba Więzienna zachęca do wstąpienia w jej szeregi!

Informacje dotyczące postępowania udzielane są od poniedziałku do piątku pod nr telefonu: 81 710 45 71; 81 710 45 87; 510 716 186.

Zainteresowani służbą w Służbie Więziennej niezbędne informacje czy wzory dokumentów znajdą na stronie internetowej: https://sw.gov.pl/rekrutacja


info: ZK w Hrubieszowie, fot. lubiehrubie


Zobacz też:

Hrubieszów: Szybka reakcja pozwoliła uratować mieszkającego samotnie 76-latka

Hrubieszów: Szybka reakcja pozwoliła uratować mieszkającego samotnie 76-latka


Zerknij na Instagram →