Hrubieszów: Nabór na stanowisko inspektora ds. społecznych i promocji

Urząd Miasta w Hrubieszowie ogłosił nabór na wolne stanowiska urzędnicze – inspektora ds. społecznych i promocji.

Reklamy

Niezbędne wymagania stawiane kandydatom to:

1) posiadanie wykształcenia wyższego w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce;

2) staż pracy minimum 3 lata;

3) posiadanie obywatelstwa polskiego (pod warunkiem znajomości języka polskiego o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305);

4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (prawomocnym wyrokiem sądu);

6) stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym;

7) nieposzlakowana opinia.

­

Dodatkowe wymagania:

1) wykształcenie wyższe humanistyczne (polonistyka, komunikacja społeczna i public relations, dziennikarstwo) lub z zakresu marketingu;

2) doświadczenie na podobnym stanowisku;

3) „lekkie pióro” – umiejętność łatwego i sprawnego pisania tekstów, tworzenia angażujących treści;

4) znajomość programów graficznych grupy Adobe lub CorelDraw;

5) znajomość social mediów – Instagram, Facebook, YouTube;

6) wiedza dot. mechanizmów wpływających na budowanie zasięgów i treści viralowych;

7) doświadczenie w realizacji, a także obróbce materiałów zdjęciowych dedykowanych do publikacji;

8) znajomość języka angielskiego;

9) posiadanie prawo jazdy kat. B;

10) predyspozycje osobowościowe: terminowość i dokładność, komunikatywność, kreatywność, zaangażowanie, zdolność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole.

­

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 6 grudnia 2021 r.

­

Szczegóły ogłoszenia o naborze »

­

(źródło: BIP, fot. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Hrubieszów: Urząd miasta poszukuje pracowników

Hrubieszów: Urząd miasta poszukuje pracowników

LubieHrubie na Instagramie