Hrubieszów: Nabór na stanowisko sekretarza Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór na wolne stanowisko sekretarza Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Reklamy

 

Oferty, wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy złożyć  w sekretariacie PCPR lub przesłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności”, do 30 sierpnia 2019 roku, do godz. 15.30.

 

Szczegóły ogłoszenia o naborze:

http://www.hrubieszow.naszepcpr.pl/bip/oferty-pracy/news/ogoszenie-dyrektora-powiatowego-centrum-pomocy-rodzinie-w-hrubieszowie

 

(PCPR)