Hrubieszów: Niekończąca się historia chodnika na ul. Polnej – ZDJĘCIA

Radny powiatowy Zdzisław Kosakowski na swoim blogu pisze o swoim wniosku dotyczącym przebudowy ul. Polnej w Hrubieszowie (w tym remontu chodnika) i odpowiedzi, jaką otrzymał od zarządu powiatu, który jest zarządcą drogi.

Reklamy

Radny Zdzisław Kosakowski na swoim blogu:

Jeżeli chodzi o odpowiedź na wniosek w sprawie ul. Polnej w Hrubieszowie, to za pozytywne działanie trzeba przyjąć, że w październiku 2020 r. zarząd powiatu przekazał w trwały zarząd Powiatowego Zarządu Dróg 19 działek wchodzących w skład pasa drogowego ul. Polnej.

Reklamy

Jest to jednak zaledwie malutki kroczek w kierunku regulacji stanu prawnego terenów zajętych pod ul. Polną bowiem w odpowiedzi na mój wniosek Pan Marek Kata Wicestarosta Powiatu pisze: „Z uwagi, na fakt, że część działek wchodzących w skład drogi nie znajduje się we władaniu tut. Zarządu i obecnie stanowi własność skarbu Państwa, Gminy Miejskiej lub osób prywatnych, przewidywany czas regulacji stanu prawnego przedmiotowej drogi powiatowej zależny jest od woli właścicieli nieruchomości tj. podjęcia przez Radę Gminy stosownej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości, jak również wydania decyzji przez Wojewodę Lubelskiego stwierdzającą nabycie nieruchomości z mocy prawa przez Powiat Hrubieszowski, a tym samym możliwości przekazania przedmiotowych działek w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie”.

Więcej na blogu Z. Kosakowskiego »

(info: suflerobywatelski.pl, fot. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Dołhobyczów: Motolotnią przez granicę – ZDJĘCIA

Dołhobyczów: Motolotnią przez granicę – ZDJĘCIA


LubieHrubie na Instagramie