Hrubieszów: Niszczenie jest karalne

Hrubieszowska Policja przypomina, że niszczenie plakatów wyborczych jest zabronione. Podlega ono sankcjom karnym.

Reklamy

 

Art. 67. § 1 mówi, że kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną lub też w inny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem, podlega karze aresztu albo grzywny do 5 tys. złotych.

Za zrywanie plakatów wyborczych można nałożyć również mandat karny zgodnie z taryfikatorem w wysokości 150 złotych.

Są też osobne przepisy, które regulują zasady umieszczania ogłoszeń, w tym plakatów wyborczych. Niestosowanie się do nich, również podlega karze. Zgodnie z art. 63 a. § 1 kodeksu wykroczeń:

„Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”. Grzywna również wynosi w tym przypadku nawet do 5 tysięcy złotych.

 

 E.K, KPP Hrubieszów,