Hrubieszów: Nowa koparko – ładowarka

Gmina Miejska Hrubieszów może po raz kolejny pochwalić się sukcesem w pozyskiwaniu środków unijnych. Tym razem otrzymała fundusze na zakup nowoczesnej koparko – ładowarki.

Reklamy


W ramach projektu Czysta Woda na Pobużu – Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego – ETAP II, Miasto uzyskało dofinansowanie na zakup nowoczesnej koparko-ładowarki JCB 3CX Turbo Plus ECO. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

Pozyskano kwotę 311.190,00 zł. Na zakup sprzętu otrzymano dotację z Funduszy Unijnych (Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA) w wysokości 276.959,10 zł tj. 89% wartości całkowitej zakupionego sprzętu. Wkład własny gminy to 34.230,90 zł.

Nowy sprzęt z pewnością posłuży w wielu zadaniach na rzecz Miasta i jej mieszkańców.info: UM Hrubieszów