Hrubieszów: Nowe hydrofory w Stacji Uzdatniania Wody

Pod koniec listopada bieżącego roku zakończyły się prace związane z dostawą i montażem nowego zestawu hydroforowego na terenie Stacji Uzdatniana Wody przy ul. Teresówka w Hrubieszowie.

Reklamy

Zestaw hydroforowy przeznaczony jest do tłoczenia wody oraz podwyższania i utrzymywania jej ciśnienia. Wyposażony został w inteligentny sterownik umożliwiający pracę zestawu zgodnie z przyjętymi algorytmami.

Zakupiony zestaw hydroforowy to układy czterech pomp pionowych wirowych marki Grundfos połączonych z kolektorami ssawnym i tłocznym za pomocą armatury zwrotnej i odcinającej. Zamontowany został na ramie wykonanej z elementów ze stali nierdzewnej wyposażonej w wibroizolatory ograniczające przenoszenie drgań na podłoże.

Reklamy

Wartość inwestycji wynosi 138 000 zł netto.

Jest to kolejne zadanie zrealizowane dzięki realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Hrubieszowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014 – 2020.

(info i fot. PGKiM)