Nauczyciele Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie poszerzyli swoje  dotychczasowe możliwości pracy z uczniami przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Reklamy

Stało się to możliwe dzięki postawie organu prowadzącego szkołę. Decyzją Starosty Hrubieszowskiego Anety Karpiuk i Zarządu Powiatu, szkoła otrzymała kwotę 45 tysięcy złotych, za którą zakupiono 18 laptopów.

Jak niezbędny jest to sprzęt, przekonaliśmy się wszyscy jeszcze nie tak dawno, gdy szkoły w całej Polsce musiały zrezygnować z tradycyjnych stacjonarnych form nauczania na rzecz pracy z uczniem na odległość, w tym także zdalnej, przy wykorzystaniu właśnie narzędzi informatycznych,  m.in. w postaci komputerów.

Reklamy

Niezależnie jednak od wyzwań, przed którymi staje współczesne szkolnictwo, ten zakup z pewnością zwielokrotni zdolność szkoły do przekazywania wiedzy w sposób nowoczesny i jednocześnie atrakcyjny.

W pozyskany dzięki organowi prowadzącemu sprzęt komputerowy zostaną wyposażone szkolne sale lekcyjne. W ten sposób uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami zyskają szerszy i szybszy dostęp do bogatych zasobów wiedzy zgromadzonej w internetowych zasobach.


info: ZS nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie

fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie