Hrubieszów: Nowe ulice na ukończeniu

Prace przy budowie nowych ulic Storczykowej, Konwaliowej i Tulipanowej w Hrubieszowie dobiegają końca.

Reklamy

Prace obejmowały:

– budowę ulic: Storczykowej, Konwaliowej, Tulipanowej;

Reklamy

– przebudowę 2 skrzyżowań – drogi gminnej Storczykowej z drogą powiatową ul. Polną oraz drogi gminnej Storczykowej z drogą powiatową ul. Basaja „Rysia” i budowę 2 skrzyżowań między ulicą Storczykową i Konwaliową oraz Storczykową i Tulipanową;

– budowę chodników i zjazdów do posesji,

– zabezpieczenie i przełożenie kolidujących urządzeń uzbrojenia terenu z projektowanym zakresem robót drogowych;

– budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

Wartość prac to 5 891 000 zł, a dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi 60% kosztów kwalifikowanych. Zakończenie realizacji zadania planuje się do końca sierpnia 2020 r.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Hrubieszowie.


fot. lubiehrubie.pl

Zobacz też:

Hrubieszów: Prace przy budowie Storczykowej, Konwaliowej i Tulipanowej