Hrubieszów: Nowe władze Środowiska Żołnierzy 27. WDP AK

W dniu 5 września 2017 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Środowiska Żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Hrubieszowie

Reklamy

 

Ze względu na stan zdrowia Pan Kazimierz Zbigniew Kasprowicz zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Środowiska Żołnierzy 27. WDP AK w Hrubieszowie. Pan Kasprowicz pełnił tę funkcję przez 12 lat. Uczestnicy Walnego Zebrania podziękowali Panu Kasprowiczowi za długoletnią pracę wręczając kwiaty i Akt Nominacji na Honorowego Prezesa Zarządu Koła Środowiska Żołnierzy 27. WDP AK w Hrubieszowie nadany przez Okręg Wołyński Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

 

Walne Zebranie dokonało wyboru nowego prezesa, którym została Pani Grażyna Mirska. Wybrany został nowy Zarząd w składzie:

Wacław Mucha – sekretarz,

Tomczyk Bogdan – skarbnik,

Opała Tadeusz – członek,

Sztuk Tadeusz – członek.

 

Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie:

Kulik Ryszard,

Lewicki Henryk,

Teodorowicz Henryk.

Zapraszamy do naszego Środowiska członków rodzin Żołnierzy 27. WDP AK, Wołyniaków, Kresowian oraz wszystkich, którym bliski jest Etos 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty i Armii Krajowej.


źródło i fot. 27WDP AK