Hrubieszów: Nowy chodnik na ulicy Hubala

Zakończył się remont odcinka chodnika przy Przedszkolu nr 2 na ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie.

Reklamy

Inwestycja zrealizowana została na podstawie porozumienia miasta z powiatem hrubieszowskim.

Przypomnijmy, że na sesji w sierpniu tego roku, radni miejscy podjęli decyzję o remoncie odcinków chodników wzdłuż dróg powiatowych Mickiewicza, Narutowicza oraz mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie.

Podjęta uchwała przewidywała udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Hrubieszowskiemu, która polegała na wykonaniu przez hrubieszowską Miejską Służbę Drogową remontu trzech odcinków chodników – na ul. Mickiewicza, Narutowicza i Dobrzańskiego „Hubala”, gdzie powstała również zatoczka parkingowa przy Przedszkolu nr 2.

Wartość pomocy miasta wynosi odpowiednio:

1) ul. Adama Mickiewicza – 41 397,38 zł;

2) ul. Narutowicza –  4 655,48 zł;

3) ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” –  22 841,73 zł.

Remonty zostały wykonane przez MSD, przy użyciu materiałów budowlanych zakupionych przez Starostwo Powiatowe. Koszt materiałów wyniósł 54 108,84 złotych. Wartość prac Miejskiej Służby Drogowej to 68 894,59 zł, co stanowi 56 % kosztów całej naprawy.

Długość i lokalizacja odcinków remontowanych chodników została ustalona w ramach porozumienia zawartego pomiędzy miastem Hrubieszów, a powiatem hrubieszowskim.

­

fot. lubiehrubie.pl


Zobacz też:

Hrubieszów: Trwa remont chodnika na ulicy Hubala – ZDJĘCIA

Hrubieszów: Nowy chodnik na Mickiewicza – ZDJĘCIA