Hrubieszów: Obchody 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

Z okazji 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w dniu 13.12.2017 r. przed murami hrubieszowskiego zakładu karnego odbyło się uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą więźniów politycznych osadzonych w okresie stanu wojennego w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie.

Reklamy

 

W uroczystości oprócz funkcjonariuszy Służby Więziennej wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Hrubieszowa Pan Tomasz Zając – Burmistrz Miasta oraz reprezentanci NSZZ Solidarność Regionu Środkowo – Wschodniego.

 

***

 

ZK w Hrubieszowie jako ośrodek odosobnienia

Stan nadzwyczajny wprowadzono na mocy uchwały Rady Państwa z 12 grudnia 1981 roku, podjętej na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Zakład Karny w Hrubieszowie był jednym z 52 ośrodków odosobnienia przeznaczonych do izolacji osób skazanych w oparciu o dekret o wprowadzeniu stanu wojennego, utworzonych 13 grudnia 1981 r., na mocy zarządzenia ministra sprawiedliwości prof. Sylwestra Zawadzkiego. Przez jednostkę przewinęło się około 150 „więźniów stanu”. Pośród nich byli tacy, którzy po przełomie roku 1989 pełnili ważne funkcje polityczne w państwie. W dawnym województwie zamojskim internowano 121 osób. W samym Hrubieszowie oraz rejonie hrubieszowskim zastrzymano łącznie 19 osób, przewożono ich do komendy rejonowej Milicji Obywatelskiej w Hrubieszowie, a następnie więźniarkami do AŚ w Krasnystawie. Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku.

 

***

 

Edukacja skazanych

Dla osadzonych, w tym dniu została wyemitowana specjalna audycja radiowęzła mająca na celu przybliżenie wydarzeń z lat 1981 – 1983. Podtrzymywanie pamięci o ważnych wydarzeniach historycznych naszej Ojczyzny jest niewątpliwie istotnym elementem procesu readaptacji społecznej osób odbywających karę pozbawienia wolności.

 

Opracowanie: ppor. Adrian Małecki

Fot. ZK Hrubieszów