Z okazji 620 lat Hrubieszowa, Miejskie Przedszkole nr 1 im. „Małego Księcia” w Hrubieszowie stworzyło wystawę w postaci internetowej książki.

Reklamy

620 lat temu naszemu miastu Władysław Jagiełło nadał prawa miejskie. Z tej okazji Miejskie Przedszkole nr 1 im. „Małego Księcia” w Hrubieszowie dzięki uprzejmości i pomocy rodziców, opiekunów oraz dzieci stworzyło wystawę w postaci książki Story Jumper.

Dziękujemy za pomoc wszystkim zaangażowanym i zapraszamy do obejrzenia naszej wystawy.

Reklamy
Book titled 'HRUBIESZÓW OCZAMI NASZYCH BLISKICH'Read this book made on StoryJumper