Hrubieszów: Odpowiedzialna bitwa na słowa

Propozycja, opozycja, teza, argumenty, kontrargumenty – z czym się kojarzy ten ciąg wyrazów? Uczestnicy Debaty oksfordzkiej przeprowadzonej przez pOBUDZONYCH na pewno to wiedzą. Walka na słowa i argumenty przedstawione przez grupę młodych to jeden z etapów przedsięwzięcia „Młodzi mają głos”.

Reklamy

 

Debatę oksfordzką o tezie Odpowiedzialność to zjawisko obce młodzieży zorganizowała nieformalna grupa młodzieży działająca przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie. Wydarzenie miało miejsce 24.04.2017 r. Było wstępem do Turnieju Debat Oksfordzkich, który odbędzie się 02.06.2017 r.

Rzeczona debata to dyskusja o sformalizowanej formie, która rządzi się ścisłymi regułami. Przewodniczy jej Marszałek, sekunduje Sekretarz a 8 mówców w zespołach Propozycji i Opozycji walczy, uzasadniając bądź obalając tezę, o tytuł Najlepszej Drużyny i Najlepszego Mówcy debaty.

Całość to swoista, twórcza przestrzeń, w której jest miejsce na merytorykę i retorykę, na rzeczowe argumenty i przemyślane kontrargumenty.

Odpowiedzialność sama w sobie to dyskusyjny temat, a przedstawiona w kontekście młodzieży stała się tematem bardzo emocjonującym. Zarówno przedstawiciele propozycji jak i opozycji świetnie się przygotowali.

Mówili z pasją, dużym przekonaniem czarując ponad 50 osobową widownię. Każdy z argumentów był przemyślany, poparty przykładami. Wybrzmiały trzy sfery, w których odpowiedzialność się objawia(odpowiedzialność w działaniu, odpowiedzialność za już podjęte decyzje oraz odpowiedzialność za udzielenie odpowiedzi).

Mówcy poruszyli zarówno temat Łąkoteki jak i twórczej nieodpowiedzialności odkrywców i wynalazców, odnosili się zarówno do kariery twórcy Facebooka, jak i do Internetu jako śmietnika. Argumenty, które padały wychodziły od szerokiego globalnego spektrum do odpowiedzialności jednostki.

Debata zainspirowała widownię, która również wniosła swój głos w dyskusji, i o to chodziło – o poruszenie serc i umysłów, bo jak powiedział Platon Miarą mowy nie jest ten, który mówi, lecz ten, który słucha.

Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Hrubieszowa Tomasz Zając. Głosami publiczności statuetki zwycięskiej drużyny przypadły opozycji, której mówcami byli: Ela Antosiewicz, Paulina Woźnica, Kacper Kowalczuk oraz Karolina Hołdaś. Mikrofon najlepszego Mówcy debaty zdobyła Karolina Hołdaś. Szczere gratulacje.

 

MBP