Hrubieszów: Odsłonięcie odnowionych mogił żołnierzy-legionistów

18 grudnia, na cmentarzu parafialnym w Hrubieszowie, odbyły się uroczystości odsłonięcia i poświęcenia odnowionych mogił żołnierzy – legionistów poległych w latach 1918 – 1920.

Reklamy

 

Odnowienie grobów zrealizowane zostało w ramach projektu pod nazwą „Remont mogił  żołnierzy – legionistów poległych w 1918 – 1920 roku, pochowanych na cmentarzu grzebalnym w Hrubieszowie”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uroczystości rozpoczęła msza święta odprawiona w intencji poległych.

Przemówienie okolicznościowe na cmentarzu parafialnym wygłosił Zastępca Burmistrza Miasta Hrubieszowa Paweł Wojciechowski. Następnie głos zabrał Przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Mogił Poległych Żołnierzy – Legionistów Mieczysław Zapała. W imieniu Starosty Hrubieszowskiego Maryli Symczuk, list okolicznościowy odczytał Paweł Kłosiński.

Apel pamięci, w asyście kompani honorowej 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, odczytała ppor. Magdalena Kwaśniak, po czym nastąpiła salwa honorowa.

Po przemówieniach, odnowione mogiły zostały poświęcone przez ks. Marka Giergiela – proboszcza parafii pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie.

Kwiaty i wieńce złożyli: Zastępca Burmistrza Miasta Hrubieszowa Paweł Wojciechowski w asyście Straży Miejskiej, w imieniu Prezesa IPN dr hab. Jacek Romanek – Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN Oddział Lublin, w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Mariusz Tłuczek – Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego w Zamościu oraz delegacje: Rady Miejskiej w Hrubieszowie, Powiatu Hrubieszowskiego, Gminy Hrubieszów, służb mundurowych, duchowieństwa, organizacji kombatanckich, instytucji i szkół.

Uroczystości zakończyła konferencja, która odbyła się w gościnnych murach Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Prelekcje wygłoszone zostały przez Jerzego Krzyżewskiego – prezesa Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego oraz dr Justynę Wojtiuk – kustosza dyplomowanego Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

 

info i fot. UM Hrubieszów

 


 

Zobaz też:

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Trwają prace związane z remontem mogił żołnierzy-legionistów

WIADOMOŚCI – Hrubieszowski Klub Kolekcjonera w hołdzie Bohaterom Niepodległości