Hrubieszów: Odwiedzając grób ks. Kazimierze Gawlika

15 października, przy okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej na grobie Lucjana Świdzińskiego, odwiedzono grób byłego proboszcza parafii pw. Św. Mikołaja ś.p. ks. Kazimierza Gawlika.

Reklamy

Obecny proboszcz parafii, ks. Wiesław Oleszek, poczty sztandarowe i członkowie delegacji PSL i Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie (Staszic) oraz zaproszeni goście złożyli kwiaty na grobie księdza i odmówiły modlitwę za duszę zmarłego.

 

Czytaj też…

Odsłonięcie tablicy poświęconej Lucjanowi Świdzińskiemu