Hrubieszów: Opłatkowa sesja Rady Miasta. Budżet na rok 2018 uchwalony

Hrubieszów ma budżet na 2018 rok. Uchwała, którą rada miejska przyjęła na sesji w piątek 29 grudnia, zakłada 69 milionów 727 tysięcy złotych dochodów i 70 milionów 927 tysięcy wydatków.

Reklamy


W piątek 29 grudnia w sali konferencyjnej Hrubieszowskiego Domu Kultury odbyła się tradycyjna uroczysta opłatkowa sesja Rady Miasta, w czasie której władze miasta złożyły życzenia i podzieliły się opłatkiem z pracownikami Urzędu Miasta i podległych mu instytucji, radnymi, duchowieństwem, przedstawicielami oświaty, kultury, organizacji pozarządowych, władz powiatowych i gminnych, a także służb mundurowych.

Część artystyczną przygotowały dzieci i młodzież z hrubieszowskiej Jedynki przygotowana przez Arkadiusza Mielniczka.


***


Po krótkiej przerwie rozpoczęła się część robocza sesji, której głównym tematem był budżet na nadchodzący rok. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu miasta Hrubieszowa w roku 2018 wynosi 69 727 572 zł., zaś kwota planowanych wydatków wyniesie 70 927 572 zł. Deficyt w wysokości 1 200 000 zł. plannuje się pokryć z emisji papierów wartościowych. 

– Na inwestycje zamierzamy wydać w nowym roku prawie 12,5 miliona złotych, czyli o około 10 procent więcej niż w 2017. Pieniądze te są przeznaczone m.in. na budowę dróg i chodników, organizację terenów rekreacyjno – sportowych oraz montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Część tych inwestycji będzie realizowana dzięki środkom z Unii Europejskiej – mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej burmistrz Hrubieszowa Tomasz Zając.

Najbardziej kosztownym będzie zakup i montaż OZE, na który radni zapisali w przyszłorocznym budżecie 4 miliony 215 tysięcy złotych. Środki te mają być wykorzystane na 253 instalacje, w tym solary, panele fotowoltaiczne i pompy ciepła. – W pierwszym kwartale 2018 roku chcielibyśmy wybrać firmę, która ma się zająć realizacją tej inwestycji, a cały projekt zakończyć w listopadzie – zapowiada burmistrz Zając. Większość środków na ten cel miasto otrzyma z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

W przyszłym roku samorząd zamierza również wybudować kompleks boisk i obiektów lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej nr 3. Na ten cel radni zabezpieczyli w budżecie 1,5 miliona złotych, z czego ponad 30 procent to pieniądze z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Podobną kwotę rada zaplanowała na dalszą realizację „Modelowej rewitalizacji miasta”, a kolejny 1 milion na część zadań, ujętych w projekcie, złożonym do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina.

W przyszłym roku w Hrubieszowie powstanie również 9 nowych miejsc rekreacyjnych, w tym placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Na ten cel w budżecie jest 950 tysięcy złotych. Na część kosztów miasto chce pozyskać środki unijne, które są dostępne za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Lepsze jutro”. Wniosek o przyznanie dofinansowania jest już złożony.

Na liście inwestycji drogowych są m.in.: budowa ul. Dębowej w osiedlu Zielone, na którą radni przeznaczyli 670 tysięcy złotych, budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Basaja za ponad 120 tysięcy złotych oraz drogi z chodnikiem i oświetleniem do nowych budynków socjalnych przy ul. Gródeckiej.

W przyszłorocznym planie finansowym są też pieniądze na docieplenie kilku budynków komunalnych i dokumentację sieci ciepłowniczej. – Na pierwsze z tych zadań zabezpieczyliśmy 170 tysięcy złotych jako udział własny w projekcie, na który chcemy pozyskać dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Szacunkowy koszt całego przedsięwzięcia do ponad 700 tysięcy złotych, które zamierzamy wydać na docieplenie budynków przy ulicach Wyzwolenia Żeromskiego, Partyzantów i Piłsudskiego – zapowiada burmistrz Hrubieszowa. Miejska cieć ciepłownicza była budowana w latach 70-tych i 80-tych minionego wieku, dlatego w najbliższych latach samorząd planuje jej modernizację. Na razie chce opracować dokumentację, na którą w przyszłorocznym budżecie radni zapisali 150 tysięcy złotych. 

 

Projekt budżetu na rok 2018:

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//projekt_budzet.pdf

 

źródło: ias24.eu, UM Hrubieszów (BIP)