Hrubieszów: Oświadczenie Alicji Jarosińskiej, p.o. dyrektora szpitala

Przesłane do redakcji portalu lubiehrubie.pl oświadczenie Alicji Jarosińskiej, p.o. dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.

Reklamy

Oświadczenie Alicji Jarosińskiej, p.o. dyrektora szpitala w Hrubieszowie

W związku z pojawiającymi się ostatnio w przestrzeni publicznej pomówieniami na mój temat, oświadczam, że nieprawdą jest twierdzenie radnej Rady Powiatu Hrubieszowskiego, Marceliny Pogódz-Kukiełki, zamieszczone w portalu Facebook 28 kwietnia 2021 r. o g. 20:06, jakobym pracowała na oddziale COVID-19 jako pielęgniarka, ale bez uprawnień pielęgniarskich. Byłoby to jaskrawym naruszeniem prawa. Oczywiście posiadam prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, co można łatwo zweryfikować, zwracając się do Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie z wnioskiem o udzielenie informacji w tej kwestii. W czasie znacznego nasilenia pandemii COVID-19 jesienią 2020 r. pracowałam jako pielęgniarka na oddziale ratującym zakażonych koronawirusem w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

Oszczerstwem jest także insynuowanie w jednym z przekazów medialnych, jakoby moje zamieszkiwanie w Hrubieszowie było pokrywane ze środków publicznych.

Pragnę także dodać, że podjęłam się niełatwego zadania uspokojenia nastrojów i zapewnienia nieprzerwanej pracy szpitala w Hrubieszowie. Wkładam całą swoją energię w wypełnienie powierzonej mi misji i zwracam się do wszystkich, którym leży na sercu dobro hrubieszowskiego szpitala o pomoc w zapewnianiu funkcjonowania placówki. Nieprawdziwe informacje, rozpowszechniane przez osoby w strukturach samorządu hrubieszowskiego i inne osoby odbieram jako nieświadome, bądź też – co gorsza – celowe zaognianie konfliktu. Pragnę ostrzec, że każda następna dezinformacja zmusi mnie do obrony mego dobrego imienia na drodze prawnej. Tego wymaga dobro publiczne szpitala służącego mieszkańcom Hrubieszowa i powiatu. Ufam jednak, że autorzy pomówień zaniechają kolejnych prób dyskredytowania mnie w oczach opinii publicznej.

Alicja Jarosińska
p.o. dyrektora szpitala w Hrubieszowie

Zobacz też:

Zdarzenia TVP3 Lublin o konflikcie w hrubieszowskim szpitalu – WIDEO

Zdarzenia TVP3 Lublin o konflikcie w hrubieszowskim szpitalu – WIDEO