18 lipca 2024

Hrubieszów: Oświadczenie firmy KARPAT-BUD

Spółka KARPAT-BUD, Generalny Wykonawca Krytej Pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie, przesłała do naszej redakcji oświadczenie w sprawie realizacji tej budowy.

Reklamy

Pismo firmy KARPAT-BUD sp. z o.o.:

Spółka KARPAT-BUD sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie Małopolskim, będąca Generalnym Wykonawcą Krytej Pływalni w przy Szkole Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie informuje, że z dniem 23.12.2022 r. odstąpiła od zawartej z Gminą Miejską Hrubieszów Umowy na realizację zadania pn. „Budowa Krytej Pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie” z winy Zamawiającego.

Budowa budynku Krytej Pływalni została zakończona. 

Reklamy

­

Do dnia odstąpienia od Umowy Kryta Pływalnia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie została w pełni ukończona. Potwierdziła to w całości Gmina Miejska Hrubieszów w podpisanym i przekazanym nam Protokole Końcowego Odbioru technicznego z dnia 25.11.2022 r. 

Reklamy

Zgodnie z obowiązkiem umownym nasza Spółka zgłosiła obiekt do kontroli do Państwowej Straży Pożarnej i do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego (SANEPID) w Hrubieszowie. Obie te instytucje potwierdziły, że obiekt został wykonany zgodnie z otrzymanym od Gminy projektem budowlanym, na który zostało wydane pozwolenie na budowę. Potwierdziły też, że w zakresie przepisów przeciwpożarowych oraz higienicznych i zdrowotnych obiekt nie ma żadnych przeciwskazań do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.    

Naszym obowiązkiem umownym, do udostępnienia Krytej Pływalni dla mieszkańców Hrubieszowa i okolic, pozostawało wyłącznie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Z uwagi na brak przekazania nam przez Gminę Miejską Hrubieszów, dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, Spółka KARPAT-BUD została zmuszona do odstąpienia od Umowy. Dokumenty te są niezbędne jako załączniki do tego wniosku a ich przygotowanie zależy wyłącznie od przedstawicieli Gminy Miejskiej Hrubieszów.  

Mając świadomość jak ważna dla wszystkich Hrubieszowian jest Kryta Pływalnia postanowiliśmy udostępnić treść złożonego oświadczenia o odstąpieniu, ukazujące przyczyny podjętej przez Zarząd naszej Spółki decyzji. 

Z poważaniem

KARPAT-BUD sp. z o.o. 


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy – plik .pdf »


Artykuł płatny – materiały nadesłane – KARPAT-BUD sp. z o.o.


Zobacz też:

Hrubieszowska pływalnia „lśni, pachnie czystością, i czeka na hrubieszowian” [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →