Hrubieszów: Oświadczenie mieszkańców w sprawie masztu telekomunikacyjnego przy Hakonie

W środę 4 marca 2020 r. w restauracji Szałas w Hrubieszowie na wniosek mieszkańców zorganizowano zebranie w sprawie postawionego w okolicy „Hakonu” masztu telefonii komórkowej.

Reklamy

 

Podczas zebrania, licznie zgromadzeni mieszkańcy wyrazili swoje oburzenie na kontrowersyjne usytuowanie w tej lokalizacji kolejnej anteny telekomunikacyjnej. Niezadowolenie budzi również fakt, że mieszkańcy nie wiedzieli o planowanej inwestycji, zostali postawieni przed faktem (maszt postawiono na terenie prywatnym).

W dyskusji słychać było opinie, że ludzie mieszkający na tym terenie czują się pominięci i zlekceważeni, bo nikt o tym z nimi nie rozmawiał, a maszt wyrósł z dnia na dzień ku zaskoczeniu wszystkich. Niepokój budzi również kwestia, że w najbliższym otoczeniu istnieje już kilka podobnych anten, co także nie jest bez znaczenia dla mieszkających tu osób. Maszty anten telefonii komórkowej (tzw. stacje bazowe) to syndrom naszych czasów, który już od lat 90 systematycznie wpisuje się w nasz krajobraz i jest zaliczany do katalogu tzw. inwestycji pożytku publicznego. To znak czasów, ale również wyjątkowo szpecąca otoczenie infrastruktura, która pociąga za sobą obawy o skutki zdrowotne promieniowania elektromagnetycznego.

W tym konkretnym przypadku na podstawie dokumentacji i danych (parametrów technicznych) przedłożonych przez inwestora, odpowiednie organy administracji zweryfikowały wniosek pod kątem określenia obszaru, oddziaływania planowanej inwestycji i określenia jej wpływu na środowisko. Nie zakwalifikowano przedsięwzięcia do kategorii inwestycji „mogących znacząco oddziaływać na środowisko” lub „mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko”. Wydano decyzję zezwalającą na budowę przedmiotowego masztu.

Mieszkańcy, nie tylko osiedla Podgórze, na terenie którego zlokalizowano inwestycję, ale również pozostałej części Hrubieszowa obawiają się, że te dane przedstawione przez operatora mogą nie być właściwe, a ewentualne  zwiększenie mocy anten spowoduje rozszerzenie się zasięgu oddziaływania pól elektromagnetycznych.

Dlatego w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo samorząd mieszkańców osiedla, będzie wnikliwie obserwował dalsze poczynania operatora i w razie potrzeby interweniował, ponieważ nie chcemy by ktoś o naszej przyszłości  decydował bez nas.

 

Mieszkańcy

 

(fot.: AP)