Hrubieszów otrzymał dofinansowanie na remont mogił żołnierzy – legionistów

Miasto Hrubieszów otrzymało dofinansowanie na remont mogił żołnierzy – legionistów poległych w latach 1918 – 1920 i spoczywających na hrubieszowskim cmentarzu.

Reklamy

 

Gmina Miejska Hrubieszów rozpoczyna realizację zadania pod nazwą „Remont mogił żołnierzy – legionistów poległych w 1918 – 1920 roku, pochowanych na cmentarzu grzebalnym w Hrubieszowie”, które uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”.

Celem projektu jest zapewnienie właściwego stanu grobów wojennych poprzezremont mogił żołnierzy – legionistów, poległych w wojnie polsko – bolszewickiej 1918 – 1920 r. pochowanych na cmentarzu w Hrubieszowie (26 mogił).

Reklamy

Po zakończeniu prac obiekt będzie pełnił nie tylko funkcję pochówku, ale stanie się także miejscem kultu postaw patriotycznych.

W wyniku ich realizacji powstaną nowe mogiły z płyt granitowych, na których ustawione będą granitowe krzyże z imiennymi tabliczkami, a teren wokół mogił zostanie wyłożony kostką brukową. Działania te posłużą przywróceniu odpowiedniej rangi mogiłom, popularyzowaniu i upowszechnianiu wiedzy o poległych przy wykorzystywaniu metod edukacyjnych, promocyjnych i patriotyczno – religijnych – celem ochrony dziedzictwa narodowego.

Na dzień 30 października 2019 r., w Urzędzie Miasta Hrubieszów, planowane jest pierwsze spotkanie Zespołu Sterującego. Zadaniem zespołu będzie wspólne zarządzanie realizowanym projektem.

Współorganizatorami projektu są Gmina Miejska Hrubieszów, Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie oraz Społeczny Komitet Odbudowy Mogił Poległych Żołnierzy – Legionistów w 1918 – 1920 r.

Obecny stan mogił przedstawiają poniższe fotografie.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

info i fot. UM Hrubieszów

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Odnowione mogiły na cmentarzu w Hrubieszowie

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Msza za pomordowanych i poświęcenie mogiły kolejarza