Hrubieszów: Otwarcie wystawy plenerowej z okazji 100-lecia sformowania 2 Pułku Strzelców Konnych – ZDJĘCIA

W środę 30 grudnia 2020 r. w Hrubieszowie, przed koszarami 2.Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego odbyła się uroczystość otwarcia plenerowej wystawy, która upamiętnia 100. rocznicę objęcia garnizonu w przez słynny 2 Pułk Strzelców Konnych.

Reklamy

Wystawa jest zwieńczeniem tegorocznych obchodów jubileuszu obecności Wojska Polskiego w Hrubieszowie.

W tym roku upłynęło sto lat od chwili, gdy kawalerzyści przybyli wraz z Błękitną Armią gen. Józefa Hallera do Polski, po zwycięskiej wojnie z bolszewikami w roku 1920 otrzymali przydział do garnizonu w Hrubieszowie – a jednostka uzyskała miano 2 Pułku Strzelców Konnych. W uznaniu czynów niezwykłego męstwa w okresie drugiej wojny światowej 2 Pułk Strzelców Konnych został odznaczony Krzyżem V Klasy Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Dziedzicem tych chlubnych tradycji jest dzisiaj 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

Uroczystego otwarcia plenerowej wystawy dokonał w środę 30 grudnia 2020 r. dowódca jednostki – płk Jakub Garbowski, któremu towarzyszyli: kapelan 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, ksiądz prałat ppłk Andrzej Puzon, wójt gminy Hrubieszów Tomasz Zając oraz dyrektor Muzeum im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie Bartłomiej Bartecki.

Wystawa jest eksponowana na ogrodzeniu historycznych koszar hrubieszowskich strzelców konnych, gdzie dziś stacjonują żołnierze elitarnego pułku rozpoznawczego. Ekspozycję tworzą wielkoformatowe powiększenia archiwalnych fotografii, ilustrujących dzieje pułku i jego ścisłe związki z życiem miasta. Wystawę historycznych fotogramów przygotowała Fundacja Niepodległości przy wsparciu finansowym Ministra Obrony Narodowej.

Partnerami Fundacji Niepodległości, którzy użyczyli swoich zbiorów dla tej plenerowej wystawy, byli: Muzeum w Hrubieszowie, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwum Państwowe w Zamościu, Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie, Muzeum Wojska Polskiego, 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy oraz prywatni kolekcjonerzy.

­

Wypowiedzi dla Fundacji Niepodległości:

­

Pułkownik Jakub Garbowski, Dowódca 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego:

– W powszechnej opinii uważa się, że my, Polacy, kawalerię mamy we krwi. Jako żołnierze 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, dziedziczącego tradycje 2 Pułku Strzelców Konnych, patrzymy na to nie tylko od strony chwalebnych kart historii. Zmieniły się przecież domeny walki, jest nowy sprzęt, nowe technologie. Jednak na co dzień czerpiemy z ducha kawalerii. Pamiętamy, że ta służba oznaczała przede wszystkim wyjątkową wytrwałość w wymagającym szkoleniu. Bycie kawalerzystą dzisiaj to nadal sposób podejścia do wykonywania zadań – z inicjatywą, dynamicznie, zawsze z elastyczną adaptacja do każdych warunków. Kawaleryjskie dziedzictwo zobowiązuje.

Przemysław Omieczyński, Prezes Zarządu Fundacji Niepodległości:

– Mijający rok przyniósł nam wspaniałą okazją do przypomnienia chlubnych kart historii polskiej jazdy, ale też zwrócił uwagę na kontynuację jej tradycji przez nowoczesne Siły Zbrojne RP. Hrubieszowscy zwiadowcy są godnymi dziedzicami tradycji polskich kawalerzystów. W dzisiejszej sytuacji wzmacnianie siły naszego wojska na wschodzie Polski jest szczególnie ważne. Cieszymy się, że tak skutecznie realizuje to zadanie także utworzona dwa lata temu 18 Dywizja Zmechanizowana i jednostki podległe jej w tej części kraju. Doceniamy, że realizując współczesne zadania, potrafią swój wysiłek zakorzenić w historii. Wspieranie takiego działania jest realizacją misji Fundacji Niepodległości. Atrakcyjna forma plenerowej wystawy w sercu Hrubieszowa, na pewno pomaga budować żywą więź pomiędzy lokalną społecznością i tymi, którzy kontynuują tradycje polskiej kawalerii.

­

Obchody 100. rocznicy objęcia Garnizonu w Hrubieszowie przez 2 Pułk Strzelców Konnych odbywają się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

­

fot. lubiehrubie.pl


Zobacz też:

Reportaż w Radio Lublin »

Hrubieszów: Nie można w muzeum – można w Internecie – WIDEO

Hrubieszów: Nie można w muzeum – można w Internecie – WIDEO