Hrubieszów: Pani Aleksandra Starzyk skończyła 100 lat!

24 października 2016 r. 100 urodziny obchodziła mieszkanka Hrubieszowa Pani Aleksandra Starzyk.

Reklamy

 

W tym uroczystym dniu wizytę jubilatce złożyli: Burmistrz Miasta Hrubieszowa Tomasz Zając w towarzystwie kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Bożeny Borna-Musiej oraz Kierownik Inspektoratu ZUS w Hrubieszowie Zbyszek Wurszt z Panią Joanną Solak. W spotkaniu uczestniczyły również Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie Halina Kurek z Kierownikiem Filii MBP nr 3 Marią Swaczyną.

Burmistrz Tomasz Zając zwracając się do Szanownej Jubilatki powiedział, że dla władz miasta to zaszczyt móc świętować wraz z nią setne urodziny. Jest to piękna i skłaniająca do zadumy rocznica. Dziękował pani Aleksandrze za dotychczasowy dorobek, życzył jeszcze długich lat życia w dobrym zdrowiu w otoczeniu bliskich i życzliwych osób. Burmistrz na ręce Dostojnej Jubilatki złożył życzenia i upominki, przekazał również list gratulacyjny od Pani Premier RP Beaty Szydło. Nie zabrakło ciepłych słów i bukietów kwiatów.

Przedstawiciele ZUS wręczyli Pani Aleksandrze okolicznościowy list, kwiaty, gratulacje i decyzję o przyznaniu comiesięcznego dodatku do emerytury. Życzenia zdrowia i pogody ducha na kolejne lata przekazali także przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie.

Pani Aleksandra Starzyk urodziła się 24 października 1916 r. w Szańcu (powiat buski) w rodzinie Zofii i Władysława Dobrowolskich. Absolwentka Państwowego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Jako żona lekarza urodziła i wychowała sześcioro dzieci. Z bibliotekarstwem związała się od 1 stycznia 1965 r. Wówczas kierownik Wydziału Kultury PPRN zaangażował ją na stanowisko kierowniczki PiMBP w Hrubieszowie.

Aleksandra Starzyk była rzeczniczką intensywnej współpracy biblioteki ze środowiskiem: miejscowym Muzeum, Towarzystwem Regionalnym Hrubieszowskim i szkołami. Pracę kulturalno – oświatową filii bibliotecznych ukierunkowała na młodego czytelnika. Jej główną zasługą było ustabilizowanie w latach 1965 – 1975 kadry PiMBP oraz znaczna poprawa organizacji i działalności bibliotek powiatu hrubieszowskiego, a w latach 1976 – 1987 rozwój i umocnienie pozycji MBP w Hrubieszowie wśród instytucji kultury miasta oraz ówczesnego województwa zamojskiego. Odznaczona Medalem 40-lecia Polski Ludowej (1984) i odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1985).

Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków, wiek Jubilatki jest więc naszym wspólnym drogocennym dziedzictwem. Pani Aleksandra Starzyk otrzymała od zaproszonych gości mnóstwo życzeń, kwiatów i prezentów.