Hrubieszów: Pełny Tornister 2017 – zebrano ponad 500 kg żywności i 1580 zł.

W dniach 21 – 22 września zorganizowano w Hrubieszowie zbiórkę żywności i kwestę „Pełny Tornister”.

Reklamy

 

Hrubieszów, dnia 25 września 2017 roku.

PROTOKÓŁ

Reklamy

ZE ZBIÓRKI ŻYWNOŚCIOWEJ I KWESTY

„Pełny Tornister” zorganizowanej w dniach 21 – 22.09.2017 roku w Hrubieszowie przez Stowarzyszenie Edukacyjne ”Razem” w Hrubieszowie, zgromadzonych z udziałem wolontariuszy z SP nr 1, 2 i 3 w Hrubieszowie, ZS nr 2 w Hrubieszowie, OHP w Hrubieszowie, ZS w Werbkowicach i Stowarzyszenia Edukacyjnego „Razem” w Hrubieszowie.

 

Komisja wyłoniona z organizatorów w składzie:

1. Anna Karkuszewska SP nr 1 w Hrubieszowie,

2. Barbara Brzezicka ZS nr 2 w Hrubieszowie,

3. Marzanna Bednarczuk SP nr 3 w Hrubieszowie,

4.Barbara Bień SE ”Razem” w Hrubieszowie,

5. Monika Jabłońska OHP w Hrubieszowie,

6.Zuzanna Ciesielczuk ZS w Werbkowicach,

stwierdza, że po przeliczeniu produktów żywnościowych w dniach 21 – 22.09.2017 roku zebrano 501,524 kilogramów żywności oraz datki pieniężne w wysokości 1 580,00 (jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt) złotych, które zdeponowano na rachunku bankowym stowarzyszenia.

Zbiórkę i kwestę przeprowadzono w pobliżu największych placówek handlowych w Hrubieszowie z przeznaczeniem na wsparcie dzieci z hrubieszowskich szkół, szkoły w Werbkowicach oraz osobom samotnym, które cierpią na niedożywienie i głód.

Zebrane produkty podzielono proporcjonalnie na części w zależności od ilości wolontariuszy uczestniczących w zbiórce z każdej szkoły, hufca i stowarzyszenia. Następnie przekazano produkty do pedagoga szkolnego lub reprezentanta, którzy przygotowali listę osób wymagających wsparcia paczkami żywnościowymi.

Na uwagę zasługuje fakt, że pracownicy Inspektoratu ZUS w Hrubieszowie sami zebrali wśród załogi różne artykuły, co jest pierwszym zorganizowanym działaniem w hrubieszowskim zakładzie pracy w naszym przedsięwzięciu.

 

źródło: Stowarzyszenie „Razem”