30 września 2023

Hrubieszów: Personel medyczny masowo składa wypowiedzenia? Apel do starosty hrubieszowskiego

Czy prawdą jest, że personel medyczny hrubieszowskiego szpitala masowo składa wypowiedzenia umów o pracę w geście solidarności z dyrektorem Dariuszem Gałeckim? – pyta radny Tomasz Ożóg.

Reklamy

– Przebywam na izolacji do końca tygodnia, nie mam możliwości brać udziału w pracach organów powiatu, w związku z czym to jedyna możliwość, aby zwrócić się do Pani Starosty z prośbą o opamiętanie. Proszę o publikację – pisze w mailu do naszej redakcji radny Tomasz Ożóg.

­
Po pierwsze – nie szkodzić…
Apel radnego powiatu Tomasza Ożoga do starosty hrubieszowskiego

W związku z wysoce niepokojącymi sygnałami dochodzącymi z SP ZOZ w Hrubieszowie, dla którego powiat hrubieszowski reprezentowany przez Starostę Anetę Karpiuk, jest podmiotem tworzącym, proszę o wyjaśnienie społeczności lokalnej sytuacji w tak ważnym dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia ludzi przedmiocie. Czy prawdą jest, że personel medyczny masowo składa wypowiedzenia umów o pracę w geście solidarności z Dyrektorem Dariuszem Gałeckim? Dość zabawy w monarchię Pani Starosto, czas wyjaśnić społeczeństwu kulisy całej sytuacji.

Reklamy

„Taka sama, jak ja” – to słowa byłego wieloletniego starosty o obecnej, wypowiedziane podczas sesji rady powiatu, w czasie której została wybrana. Wówczas nie spodziewałem się choćby w minimalnym stopniu, jak bardzo emblematyczne i prorocze to będą słowa, ani też jak niewiarygodnie szybko się o tym przekonam. Cóż, personel medyczny składa wypowiedzenia… uważam, że czas najwyższy się opamiętać. Może się mylę, ale nie wydaje mi się, żeby Pani Starosta potrafiła leczyć ludzi i obsługiwać w zastępstwie wszystkie oddziały szpitalne. Mam nadzieję, iż nie jest prawdą, że lekarze usłyszeli doniosłą deklarację ze strony Pani Starosty, jakoby mogli sobie szukać pracy gdzie indziej.

Faktem jest, że każdy wolny człowiek może sobie pracować, gdzie chce. Nikomu też nie trzeba o tym przypominać. Nie taka jest jednak rola podmiotu tworzącego placówkę medyczną. Zdecydowanie brakuje mi tutaj jakiegoś wyrazu elementarnej troski o podmiot, który ma za zadanie nieść pomoc potrzebującym, chorym mieszkańcom powiatu. I który to podmiot realizuję tę misję każdego dnia z coraz większym zaangażowaniem i pasją. Brakuje troski o ludzi, którzy codziennie wykonują wyjątkowo ciężką i wymagającą wysokich kwalifikacji i umiejętności pracę.

Reklamy

Jestem poważnie zaniepokojony irracjonalnymi działaniami władz powiatu w czasie pandemii. Doszło bowiem do sytuacji, w której Dyrektor SPZOZ nie widzi możliwości dalszej współpracy ze Starostą Hrubieszowskim.

Problem jest niebagatelny i wywołany – jak się wydaje – nieodpowiedzialnymi działaniami Starosty Hrubieszowskiego. Szczególnie niepokojący jest brak wyobraźni w ośrodku podejmowania decyzji tak ważkich dla lokalnej społeczności. I przede wszystkim brak zrozumienia powagi sytuacji, a zarazem konsekwencji podejmowanych decyzji.

Chciałbym Pani staroście przypomnieć, że do dobrego zarządzania niestety nieodłącznie i od wieków potrzebne są przymioty takie, jak wyczucie, wyobraźnia, intuicja i doświadczenie. Wymienione cechy połączone z kwalifikacjami i odpowiednim poziomem etyki, czy też zwykłej ludzkiej przyzwoitości, dają dużą rękojmię na – w najgorszym wypadku – uniknięcie katastrofy.

Tutaj ewidentnie czegoś zabrakło. W czasie szalejącej pandemii koronawirusa Starosta Hrubieszowski wypowiedziała wojnę dyrektorowi szpitala w Hrubieszowie Dariuszowi Gałeckiemu! Nie słuchała żadnych próśb, nalegań… robiła wszystko, aby utrudnić dyrektorowi normalne zarządzanie placówką.

Wydawać by się mogło, że naprawdę nikogo nie trzeba przekonywać o zaangażowaniu Dariusza Gałeckiego na rzecz rozwoju, zarządzanej przez niego placówki medycznej. Działania Dyrektora, choćby te inwestycyjne dotyczące remontów, modernizacji, wyposażenia w sprzęt czy też te niewidoczne gołym okiem, choć nie mniej ważne, z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi jak budowania zespołu, dobrej atmosfery itp. były i są bez wyjątku podawane bezwzględnej krytyce ze strony Starosty.

Wysiłki dyrektora i całego zespołu nie znajdowały uznania, zrozumienia czy choćby akceptacji w oczach starosty. Wysyłanie do szpitala audytora na kontrolę w czasach pandemii i deprecjonowanie pełnych zaangażowania działań dyrektora było już wyrazem skrajnego lekceważenia i nawet nie tyle braku odpowiedzialności, co braku zwykłej wyobraźni.

W tym miejscu bardzo chciałbym uzyskać odpowiedź na pytanie, jaką wiedzę Pani Starosta, jako osoba sprawująca swoją funkcję jedynie z politycznego wyboru (wybrana przez radnych), posiada na temat zarządzania placówką medyczną? Jakie kompetencje menedżerskie? Tylko taka wiedza, a zarazem zrozumienie, czym jest szpital, czym jest SP ZOZ, pozwalałaby Pani na wysuwanie jakichkolwiek argumentów z zakresu merytorycznej krytyki pod adresem Dyrektora. Dyrektora, który niezmiennie cieszy się sympatią, uznaniem i szacunkiem zarówno w oczach personelu, współpracowników, jak i pacjentów… w zasadzie prawie wszystkich, oprócz Pani Starosty.

Pani Starosto, nie oczekuję cudów. Wierzę, że chce Pani działać w interesie i dla dobra lokalnej społeczności. Dlatego oczekuję, że mając ten społeczny interes w centrum uwagi, nie będzie Pani więcej przeszkadzać dobrze funkcjonującym i działającym nie dla zysku, a w imię ratowania i ochrony zdrowia, i życia ludzi podmiotom.

Tomasz Ożóg
Radny Rady Powiatu w Hrubieszowie

Zobacz też:

Oświadczenie Dariusza Gałeckiego w związku z rezygnacją z funkcji dyrektora SP ZOZ

Oświadczenie Dariusza Gałeckiego w związku z rezygnacją z funkcji dyrektora SP ZOZ


LubieHrubie na YouTube