Hrubieszów: PGKiM poszukuje kandydatów na stanowisko kierownika Zakładu Usług Komunalnych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie poszukuje kandydatów na stanowisko – Kierownik Zakładu Usług Komunalnych.

Reklamy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie
poszukuje kandydatów na stanowisko
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych

­

Miejsce pracy: Hrubieszów

Reklamy

­

Główne zadania na stanowisku:

 • zapewnienie ciągłości pracy Zakładu Usług Komunalnych zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz Unii Europejskiej,
 • zarządzanie procesem gospodarki odpadami w zakresie usług świadczonych przez Spółkę, zapewnienie właściwej organizacji i funkcjonowania Zakładu,
 • racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Zakładu, opracowywanie planu finansowego Zakładu i przedkładania sprawozdań z ich wykonania,
 • aktualizacja oraz bieżące opracowywanie wewnętrznych i zewnętrznych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Zakładu,
 • organizowane pracy, nadzorowanie stanowisk pracy: wydawanie dyspozycji pracownikom podległym, kontrola wykonania oraz rozliczanie pracy podległych pracowników,
 • bieżące sporządzanie, rozliczanie, kontrolowanie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji z pracy pojazdów samochodowych i sprzętu min: karta drogowa, raport pracy sprzętu, rozliczenia,
 • sporządzanie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji pojazdów samochodowych i sprzętu będących w posiadaniu Zakładu,
 • sporządzanie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji środków trwałych, przedmiotów nietrwałych, podręcznego sprzętu i wyposażenia,
 • prowadzenie magazynu podręcznego, prowadzenie ewidencji pobranych i zakupionych pojemników i materiałów,
 • bieżące sporządzanie dokumentów finansowo-księgowych w zakresu działalności Zakładu,
 • opracowywanie zestawień pracy pojazdów, sprzętu, transportu i przekazywania odpadów stałych i płynnych zgodnie z przepisami prawa, do analiz oraz sporządzanie sprawozdawczości,
 • opracowywanie harmonogramów odbioru odpadów i ich stała aktualizacja.

Wymagania:

 • Minimum 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie: gospodarki odpadami, gospodarki komunalnej, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
 • doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych,
 • umiejętność rozwiązywania problemów oraz inicjowania rozwiązań,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy w zespole,
 • kultura osobista, komunikatywność, kreatywność,
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne oraz samodzielność i skrupulatność w wykonywaniu obowiązków,
 • znajomość obsługi komputera (Windows, Office, Internet, poczta elektroniczna),
  w tym dobra znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego i doświadczenie
  w obsłudze baz danych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • odpowiedzialność,
 • odporność na stres.

Dodatkowymi atutami będą:

 • wykształcenie wyższe techniczne, 
 • wiedza w zakresie ewidencji środków trwałych, budżetowania, gospodarki odpadami, sprawozdawczości,
 • znajomość branży transportowej,
 • podstawowa wiedza z zakresu budowy i eksploatacji samochodów ciężarowych,
 • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych,
 • znajomość prawa budowlanego.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie lub osobiste składanie dokumentów – CV wraz z listem motywacyjnym na sekretariat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów. 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy, zostaną komisyjnie zniszczone w ciągu miesiąca od dnia zakończenia rekrutacji. 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji, prowadzonych przez PGKiM Sp. z o.o. z siedzibą w Hrubieszowie (Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r., dalej RODO).

­

PGKiM

fot. arch. lubiehrubie.pl


Artykuł płatny


Zobacz też:

Hrubieszów: Zapraszamy na miejskie dożynki

Hrubieszów: Zapraszamy na miejskie dożynki


Zerknij na Instagram →