26 września 2023

Hrubieszów: Pieniądze dla organizacji pozarządowych

4 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z władzami Hrubieszowa, podczas którego Burmistrz Marta Majewska przekazała umowy na realizację zadań publicznych w 2019 roku na łączną kwotę 375 400 złotych.

Reklamy

 

W bieżącym roku dofinansowane zostały zadania publiczne z zakresu:

– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – kwotą 300 000 zł,

Reklamy

– przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – kwotą 68 000 zł

– ochrony zdrowia – kwotą 7 400 zł.

Reklamy

 

Dotacje otrzymali:

1. Miejski Klub Sportowy Unia Hrubieszów – na realizację zadań pod tytułem „Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców Hrubieszowa” oraz „Zajęcia sportowe dla dzieci „Z podwórka na stadion”.

2. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – na realizację zadań pod tytułem „Upowszechnianie modelarstwa lotniczego, tenisa stołowego oraz gier zespołowych wśród mieszkańców miasta Hrubieszowa” i „Modelarstwo lotnicze – zajęcia dzieci i młodzieży przeciwdziałające uzależnieniom i patologiom społecznym”.

3. Stowarzyszenie „Hrubieszów Na Rowerach” – na realizację zadań pod tytułem „Organizacja Zawodów Kolarskich na terenie miasta Hrubieszowa” i „Rzuć wyzwanie swoim ograniczeniom”.

4. Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak” – na realizację zadań pod tytułem „Racketlon i koszykówka, dyscypliny sportowe dla wszystkich” i „Obóz integracyjno- sportowy z programem szkolenia z koszykówki oraz pływania”.

5. Stowarzyszenie Amazonki w Hrubieszowie – na realizację zadania „Rehabilitacja warunkiem powrotu do zdrowia pacjentów onkologicznych”.

6. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Lumen” -na realizację zadania pod tytułem „Prowadzenie działań wspierających dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w ramach klubu abstynenta oraz innych stowarzyszeń propagujących ideę trzeźwości: oddziaływania rehabilitacyjne po ukończeniu leczenia, kierowane do osób uzależnionych i ich rodzin, gotowość do prowadzenia działalności w zakresie osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin grupy samopomocowe, działalność na rzecz społeczności lokalnej”.

7. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy siebie” – na realizację zadania pod tytułem „Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych w ramach profilaktyki uzależnień – uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych”.

8. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – na realizację zadania pod tytułem „Organizacja zawodów sportowo – rekreacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych miasta Hrubieszowa”.

9. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie „Dla Szkoły” – na realizację zadania pod tytułem „Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych w ramach profilaktyki uzależnień – uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych. VII Cykl turniejów rekreacyjno – sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Hrubieszowa”.

10. Hrubieszowie Stowarzyszenie Folklorystyczne – na realizację zadania pod tytułem „Akademia Malarstwa Artystycznego”.

Dzięki wsparciu finansowemu Gminy Miejskiej Hrubieszów organizacje pozarządowe mają możliwość skierowania do wszystkich mieszkańców miasta programów umożliwiających aktywizację społeczną, rozwijanie zainteresowań i przeprowadzenie szeroko pojętych działań profilaktycznych.

 

źródło i fot. UM Hrubieszów