Hrubieszów: Pierwszy raz od 26 lat

Były przewodniczący Rady Miasta Andrzej Serafin, jako członek Komisji Rewizyjnej, wnioskował, aby burmistrzowi Zającowi nie udzielić absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa negatywnie oceniła ten wniosek.

Reklamy

 

Sesja absolutoryjna Rady Miasta Hrubieszowa odbyła się 31 maja. Radni większością głosów (11 – „za”, 4 – „przeciw”) przyjęli sprawozdanie finansowe z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Za odrzuceniem sprawozdania głosowało czworo radnych opozycji. 


Więcej:

Reklamy

http://www.kronikatygodnia.pl/1054/hrubieszow-pierwszy-raz-od-26-latźródło: kronikatygodnia.pl