Hrubieszów: Pismo w sprawie przekazania krytej pływalni

Firma KARPAT-BUD, wykonawca Krytej Pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie, przesłała do naszej redakcji pismo w sprawie przekazania Burmistrzowi Hrubieszowa obiektu.

Reklamy

Informacja firmy KARPAT-BUD sp. z o.o. z dnia 22.12.2022 r.
­Przekazanie Pani Burmistrz Miasta Hrubieszowa Krytej Pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie

KARPAT-BUD sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie Małopolskim, będąca Generalnym Wykonawcą Krytej Pływalni w przy Szkole Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie na gwiazdkę, po trwającej ponad 3 lata budowie, przekazała klucze do Krytej Pływalni Inwestorowi – Pani Burmistrz Miasta Hrubieszowa.  

­W dniu 28.11.2022 r. Gmina Miejska Hrubieszów dokonała końcowego odbioru technicznego inwestycji stwierdzając, że obiekt został wykonany wskazując kilka usterek. W dniu 15.12.2022 odbył się ponowny przegląd usuniętych usterek i Gmina już nie wskazała żadnych innych uwag. Zgodnie z §4 ust. 2 pkt 28 zawartej Umowy, po wykonaniu robót budowlanych, potwierdzonym pozytywnym odbiorem inwestycji przez Gminę Miejską Hrubieszów, KARPAT-BUD sp. z o.o. w dniu 21.12.2022 r. przekazała pod zarząd przedstawicieli Urzędu Miasta Hrubieszowa w pełni funkcjonalną Krytą Pływalnię. Z uwagi na odmowę odbioru pisma wraz z załącznikami w sekretariacie Urzędu Miasta, Kierownik Budowy wysłał je za pomocą Poczty Polskiej i trafiły one do adresata.   

Reklamy

­

Okres kilku ostatnich miesięcy KARPAT-BUD sp. z o.o. przeznaczył – oprócz rozruchów urządzeń, instalacji i systemów – na przeprowadzenie szkoleń personelu mającego w przyszłości obsługiwać wszystkie wykonane instalacje oraz systemy Pływalni. Biorąc pod uwagę poziom zaawansowania instalacji zastosowanych przez KARPAT-BUD w toku realizacji obiektu, prawidłowa eksploatacja będzie podstawą dla funkcjonowania Krytej Pływalni, stąd Generalny Wykonawca położył duży nacisk na odpowiednie przygotowanie merytoryczne personelu Pływalni wskazanego przez Urząd Miasta Hrubieszów.

– Na ten moment rozpoczęcie komercyjnego funkcjonowania Krytej Pływalni uzależnione jest od tempa prac Gminy Miejskiej Hrubieszów. Wykonawca w toku realizacji budowy natrafił na liczne nieścisłości i błędy w dokumentacji projektowej, które zostały usunięte, lecz wymagają odpowiedniego oznaczenia w Projekcie Budowlanym sporządzonym przez autora projektu Krytej Pływalni w Hrubieszowie zatrudnionego przez Urząd Miasta. Projekt Budowlany będzie stanowił najważniejszy załącznik wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie, jaki musimy złożyć celem wypełnienia obowiązków naszej spółki wynikających z zawartej Umowy. Gmina Miejska Hrubieszów nie przekazała nam niestety egzemplarza Projektu Budowalnego podpisany przez Projektanta i Inspektorów Nadzoru uniemożliwiając nam jakąkolwiek działalność. Liczyliśmy, że przekazanie opisywanego egzemplarza Projektu Budowlanego nastąpi w najbliższej przyszłości, zwłaszcza że od zgłoszenia tej potrzeby przez Wykonawcę minął ponad miesiąc – powiedział mgr inż. Paweł Makuch, Kierownik Budowy Krytej Pływalni w przy Szkole Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie.

– Przed świętami odbyły się również przeglądy obiektu Krytej Pływalni podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych Państwowej Straży Pożarnej oraz kontrola SANEPIDu. Obie państwowe instytucje nie zgłosiły sprzeciwu ani żadnych uwag, w sprawie możliwości uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu Krytej Pływalni w Hrubieszowie, potwierdzając prawidłowe i zgodne z przepisami technicznymi wykonanie robót przez Wykonawcę. Jedynie brak dokumentów, projektów oraz oświadczeń przedstawicieli działających na zlecenie Urzędu Gminy Miejskiej blokuje wciąż możliwość złożenia do Powiatowego Urzędu Nadzoru Budowlanego wniosku o pozwolenie na użytkowanie – dodaje Kierownik Budowy.     

Proces wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jak podkreślił Generalny Wykonawca, będzie zależny od wywiązania się z obowiązków przez Urząd Miasta Hrubieszów.

Jak dowiedzieliśmy się, Urząd Miasta Hrubieszów ogłosił dopiero pod koniec ubiegłego roku przetarg na wybór wyposażenia basenu niezbędnego do otwarcia Krytej Pływalni w Hrubieszowie dla mieszkańców. Nie ma on nic wspólnego z zakończeniem robót przez KARPAT-BUD. 

Jako Wykonawca basenów dla Hrubieszowian cieszymy się, że udało się ukończyć budowę i przekazać klucze naszemu zleceniodawcy, czyli Pani Burmistrz Miasta Hrubieszów.  

Życzymy zatem mieszkańcom miasta i powiatu hrubieszowskiego Szczęśliwego Nowego Roku oraz wielu zabaw i odpoczynku na hrubieszowskiej pływalni.

­

KARPAT-BUD sp. z o.o.

Artykuł płatny – tekst nadesłany – mat. partnera, fot. arch. lubiehrubie


Zobacz też:

Hrubieszowska pływalnia „lśni, pachnie czystością, i czeka na hrubieszowian” [ZDJĘCIA]

Hrubieszowska pływalnia „lśni, pachnie czystością, i czeka na hrubieszowian” [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →