Hrubieszów: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – wypełnij ankietę

Zarządcy budynków wielorodzinnych, właściciele budynków jednorodzinnych, przedsiębiorcy, administratorzy budynków użyteczności publicznej – włączcie się aktywnie do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów. Wypełnijcie ankietę dostępną na stronie internetowej UM.

Reklamy


W dniu 15 grudnia 2014 r. w ramach realizacji projektu pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów” zostało przeprowadzone szkolenie 10 pracowników w zakresie zwiększenia świadomości na temat aktualnego stanu środowiska naturalnego, sposobów poprawy jakości powietrza i sposobów zapobiegania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, oraz problematyki związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej.

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Miejskiej Hrubieszów jest szansą na uzyskanie przez Gminę i przedsiębiorców dofinansowania ze środków UE, co zwiększa konkurencyjność gospodarki i prowadzi do wzrostu zatrudnienia oraz rozwoju gospodarczego regionu. Dla jego opracowania konieczna jest rzetelna inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i planowanych inwestycji dot. oszczędności energii.

 

 

UWAGA!

  • ZARZĄDCY BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH
  • WŁAŚCICIELE BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH
  • PRZEDSIĘBIORCY
  • ADMINISTRATORZY BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

 

Włączcie się aktywnie do opracowania PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ dla Gminy Miejskiej Hrubieszów.

Wypełnijcie ankietę dostępną na stronie internetowej:


www.miasto.hrubieszow.pl/PGN/ankieta

 

lub pobierzcie ją w Urzędzie Miasta – hol lub Wydział Promocji  i Rozwoju Gospodarczego.źródło i fot UM Hrubieszów