14 lipca 2024

Hrubieszów: Planowane cięcia w przyszłorocznym budżecie na sport! Zarząd Unii chce złożyć dymisję

Zarządu MKS „Unia” Hrubieszów wydał oświadczenie o zamiarze podania się do dymisji w związku z zaplanowaną przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa w projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 niską kwotą na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Reklamy

Oświadczenie zarządu klubu MKS Unia Hrubieszów

W związku z zaplanowaną przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa w projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 kwotą 250 tysięcy złotych na zadania realizowane w formie konkursów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu członkowie Zarządu MKS „Unia” Hrubieszów oświadczają co następuje:

Reklamy

Wysokość kwoty wskazanej we wstępie nie pozwala na należytą realizację planowanych w ramach konkursu działań. Kwota ta w porównaniu do roku ubiegłego (gdzie na te zadania przeznaczone zostało 330 tys. złotych z czego 302 tys. przypadło do realizacji MKS „Unia” Hrubieszów) jest drastycznie zmniejszona. Fakt ten w sposób oczywisty uniemożliwia realizację powierzanych przez Miasto Hrubieszów zadań.

Rozumiejąc trudną sytuację budżetową Miasta związaną z pandemią COVID-19 zaskoczeni jesteśmy jednakże skalą rozbieżności procentowych cięć w proponowanej uchwale budżetowej w kontekście poszczególnych jednostek.

Reklamy

Oczywiście jak najbardziej zrozumiałe są okoliczności, w jakich obecnie funkcjonują samorządy i wszędzie szuka się oszczędności, jednakże nie można robić tego w sposób tak drastyczny i bez jakichkolwiek konsultacji. W tym miejscu zaznaczyć trzeba, że zakładana kwota na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu ustalona została bez opinii powołanej m.in. w tym celu przez Burmistrza Miasta Rady Sportu. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że w dobie nakładanych obostrzeń rządowych i braku prowadzenia nauki szkolnej w formie stacjonarnej, to właśnie nasz klub organizował nieprzerwanie (poza okresem całkowitego lockdownu tj. miesiące marzec – maj) zajęcia fizyczne dla dzieci i młodzieży i czyni to nadal.

Obniżka ta w szczególny sposób odbije się na działaniach klubu MKS „Unia” Hrubieszów, bowiem właśnie MKS „Unia” był dotychczasowo głównym beneficjentem tego konkursu. W sposób szczególny wpłynie to  na działanie sekcji piłki nożnej, czyniąc niemożliwym udział w rozgrywkach na poziomie IV ligi lubelskiej, jak również odbije się na szkoleniu dzieci i młodzieży trenujących w klubie. Obrazując sytuację – jako Zarząd staniemy przed wyborem: czy utrzymać drużynę seniorów w IV lidze kosztem szkolenia dzieci i młodzieży (a szkolenie to było dla nas zawsze priorytetem), czy wycofać drużynę seniorów z rozgrywek i tylko szkolić młodzież, która osiągając wiek seniorski będzie zasilać zespoły z okolicznych miejscowości, występujące na poziomie IV ligi lubelskiej: Kryształ Werbkowice, Huczwę Tyszowce, czy  Unię Białopole.

Jako ludzie odpowiedzialni i pragmatyczni, nie potrafimy w zaistniałej sytuacji dokonać właściwego wyboru.

Z uwagi na powyższe członkowie zarządu MKS „Unia” Hrubieszów podjęli w dniu 4 grudnia 2020 roku uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zebrania członków klubu na dzień 8 stycznia 2021 roku w celu złożenia dymisji z pełnionych funkcji.

Prezes  Klubu – Dariusz Mękal

W-ce prezes ds. Piłki Nożnej – Wojciech Lecko

W-ce prezes ds. Lekkoatletyki – Tomasz Magdziak

Członek Zarządu – Ernest Lipski

Członek Zarządu –  Piotr Stadnicki