2 grudnia 2023

Hrubieszów: Podatki pójdą w górę

W przyszłym roku mieszkańcy Hrubieszowa będą płacić o 3 proc. wyższe podatki od nieruchomości – informuje Kronika Tygodnia.

Reklamy

Natomiast stawki podatków: rolnego i od środków transportu pozostaną na niezmienionym poziomie.

Więcej na portalu kronikatygodnia.pl »
Uchwała Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 »

W uzasadnieniu do podjętej przez radnych uchwały czytamy m.in.:

Reklamy

Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. wyniósł 103,6. Oznacza to, że nastąpił ich realny wzrost o 3,6 %.

Zgodnie z projektem uchwały, stawki lokalne zostały podwyższone o 3,0 % w stosunku do obowiązujących w roku podatkowym 2021 na podstawie przyjętych wskaźników ekonomicznych do opracowania projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz wycinkowych planów Wydziałów Urzędu Miasta stanowiących podstawę do opracowania projektu budżetu miasta na 2022 rok z dnia 20.09.2021 r.

­

(źródło: kronikatygodnia.pl, UM Hrubieszów)


Zobacz też:

Hrubieszów: Stop pożarom lasów (ZDJĘCIA)

Hrubieszów: Stop pożarom lasów (ZDJĘCIA)