Hrubieszów: Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej zaprasza!

Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Hrubieszowie prowadzi nabór na kierunki:

Reklamy


– Technik usług kosmetycznych – 4 semestry

– Technik archiwista – 4 semestry

– Technik informatyk – 4 semestry

– Technik administracji – 4 semestry

– Technik BHP – 3 semestry

– Opiekun osoby starszej z językiem niemieckim – 4 semestry

– Technik rachunkowości – 4 semestry

– Technik geodeta – 4 semestry


U NAS:

– Przygotowujemy i przeprowadzamy egzaminy potwierdzające kwalifikację zawodową.

– Dla każdego zawodu współpraca z pracodawcami na praktyki zawodowe i ofertę pracy.( opiekun osoby starszej – wyjazdy do Niemiec i Anglii)

– WSZYSTKIE KIERUNKI BEZ OPŁATY CZESNEGO, OPŁATA TYLKO ZA SESJĘ EGZAMINACYJNĄ

– Dysponujemy pracownią komputerową wyposażoną w programy dla każdego zawodu /np. Insert- Gratyfikant, Rewizor, Płatnik, WinKalk, MikroMap i inne/


ZAPEWNIAMY:

• Wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną.

• Dofinansowania kosztów nauki dla osób niepełnosprawnych.

• Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej, spełniamy Europejskie Standardy Edukacyjne /ESE/.


Wystawiamy bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS, PCPR.

ZAPRASZAMY!

ZAJĘCIA SOBOTA – NIEDZIELA CO 2 TYGODNIE.


Informacje i zapisy: www.sei.edu.pl

e-mail: hrubieszow@sei.edu.pl.

Telefon 84 6965215