Hrubieszów: Polskie drogi do Niepodległości

W związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości, Stowarzyszenie „Pamięć”, zorganizowało 13 kwietnia 2018 roku sesję pt. „Polskie drogi do Niepodległości”.

Reklamy

 

Sesja odbyła się w Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie a uczestniczyła w niej młodzież ze szkół miejskich i gminnych powiatu hrubieszowskiego, honorowi goście: Pani Stanisława Pysiewicz – reprezentantka Stowarzyszenia Wolność i Niezawisłość oraz Pani Lucyna Mosiądz – reprezentantka Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (koło Hrubieszów), mieszkańcy powiatu, radni, oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Sesję rozpoczął wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie Pan Jarosław Grzeszczuk, wygłaszając słowo wstępne. Następnie w imieniu Stowarzyszenia „PAMIĘĆ”,  głos zabrała Pani Jadwiga Mazur przekazując zebranym ideę spotkania tj.: „ukazanie trudu i poświęcenia Polaków w drodze do wymarzonej, wymodlonej i przelanej krwią Niepodległej”.

Sylwetki, oraz dorobek zawodowy i naukowy prelegentów przestawiła Pani Maryla Symczuk.

 

W trakcie sesji zebrani wysłuchali wykładów:

– profesora Mirosława Piotrowskiego pt. „Wybijanie się na Niepodległość Polski  w roku 1918”.

– mgr Jerzego Masłowskiego pt. „Próba odzyskania Niepodległości po zakończeniu II wojny światowej”; Podziemie antykomunistyczne (z uwzględnieniem lokalnego);

– dr hab. Eugeniusza Wilkowskiego pt. „Solidarna droga do Niepodległej”.

 

W programie zaprezentowana została piosenka i poezja patriotyczna w wykonaniu: Karoliny Marchlewskiej „Kiedy żołnierze wracają”, „Strumień”, Justyny Szlonzak „Ostatni list”, Weroniki Żytowieckiej „Przesłanie Pana Cogito”.

W imieniu Stowarzyszenia „Pamięć” serdecznie dziękujemy za udział w sesji, a Dyrekcji Zespołu Szkół nr 2, Pani Dyrektor Alicji Borkowskiej oraz Panu Wicedyrektorowi Jarosławowi Grzeszczukowi za udostępnienie auli i zabezpieczenie techniczne.

Stowarzyszenie „PAMIĘĆ” ma nadzieję, że zaprezentowana przez prelegentów tematyka  przyczyni się do zaszczepienia w młodzieży szkolnej chęci poznawania historii naszego kraju jak i regionu.

 

źródło i fot. Przedstawiciele i organizatorzy Stowarzyszenia ”PAMIĘĆ”

Teresa Jadwiga Mazur i Maryla Symczuk