Hrubieszów: Pomnik prof. Zina będzie przeniesiony

Pomnik prof. Wiktora Zina, który znajdował się na hrubieszowskim Rynku, będzie przeniesiony na plac przy HDK.

Reklamy

Burmistrz Miasta otrzymał wniosek Samorządu Mieszkańców Osiedla „Śródmieście” w Hrubieszowie, z prośbą o przeniesienie pomnika profesora Wiktora Zina z miejskiego Rynku na plac przy Hrubieszowskim Domu Kultury.

O usytuowanie rzeźby we wskazanym miejscu wnioskowało wcześniej również Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

Ze względu na to, że układ urbanistyczny Śródmieścia Hrubieszowa wpisany jest do rejestru zabytków proponowana nowa lokalizacja pomnika, wymagała uzgodnień m.in. z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który wstępnie zaakceptował przedstawioną wizualizację.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, podejmowanie uchwał w sprawach wznoszenia pomników należy do wyłącznej kompetencji rady gminy. Dlatego też projekt odpowiedniej uchwały w tej sprawie zostanie przedłożony na sesji Rady Miejskiej.

Po przyjęciu uchwały, przygotowaniu projektu budowlanego oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę, możliwe będzie przeniesienie pomnika w miejsce wnioskowane przez Samorząd Mieszkańców Osiedla „Śródmieście”.

info, wizualizacja: UM Hrubieszów