14 czerwca 2024

Hrubieszów: Pomoc dla województwa na parkingi przy basenie – ZDJĘCIA

Na styczniowej sesji, hrubieszowscy radni podjęli uchwały w sprawie pomocy Województwu Lubelskiemu w zakresie projektu budowy miejsc parkingowych przy ul. Żeromskiego w Hrubieszowie.

Reklamy

Hrubieszowscy radni podjęli dwie uchwały.

Pierwszą w sprawie udzielenia pomocy Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej w kwocie 33 886,50 zł na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa części ulicy Żeromskiego w Hrubieszowie polegająca na budowie miejsc parkingowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa”. W związku ze zmianą przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie warunków technicznych, konieczne było aneksowanie terminu wykonania dokumentacji oraz jej kosztów, które obecnie wynoszą 33 886,50 zł.

Reklamy

Drugą uchwałą udzielono pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w zakresie realizacji przebudowy części ulicy Żeromskiego w Hrubieszowie polegająca na budowie miejsc parkingowych w kwocie 353 259,50 zł.

Gmina Miejska w listopadzie 2020 r. przedłożyła do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie wniosek o wprowadzenie do wykazu zadań inwestycyjnych do wykonania w 2021 r. przy Jej udziale zadania pn. „Przebudowa części ulicy Żeromskiego w Hrubieszowie polegająca na budowie miejsc parkingowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków-Dołhobyczów – granica państwa”.

Reklamy

Szacunkowa wartość robót wynosi 706 519 zł. Zakres zadania oprócz budowy miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i autokarów swoim zakresem obejmie również budowę zatoki autobusowej, kanału technologicznego oraz przebudowy wpustów deszczowych.

Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził wykaz inwestycji do realizacji w 2021 roku, wśród których znalazła się wnioskowana przez Gminę Miejską inwestycja. Udział środków Gminy Miejskiej w szacowanej wartości zadania wynosi 353 259,50 zł.

fot. lubiehrubie.pl


Zobacz też:

Hrubieszów: Więcej parkingów na Prostej, węższy przejazd

Hrubieszów: Więcej parkingów na Prostej, węższy przejazd


LubieHrubie na Twitterze