Hrubieszów: Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie informuje, że od miesiąca października 2016 r. na terenie Miasta prowadzona będzie dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2012 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

Reklamy

 

Pomoc żywnościowa w ramach w/w Programu będzie realizowana przez Stowarzyszenie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „KRES” w Hrubieszowie ul. Nowa 69, na podstawie skierowań wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie.

Z pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód nie przekracza odpowiednio:

    • dla osoby samotnie gospodarującej – 951,00 zł. netto,

    • dla osób w rodzinach – 771,00 zł. netto na osobę w rodzinie.

 

Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych będzie wydawana równomiernie w trakcie trwania Podprogramu 2016 (tj. łącznie 5 paczek). Dystrybucja paczek żywnościowych w 2016 r. odbędzie się w następujących terminach:

– 06.10.2016 r. w godz. 9.00 – 12.00

– 07.10.2016 r. w godz. 9.00 – 12.00

– 08.10.2016 r. w godz. 9.00 – 13.00

– 17.11.2016 r. w godz. 9.00 – 12.00

– 18.11.2016 r. w godz. 9.00 – 12.00

– 19.11.2016 r. w godz. 9.00 – 13.00

– 15.12.2016 r. w godz. 9.00 – 12.00

– 16.12.2016 r. w godz. 9.00 – 12.00

– 17.12.2016 r. w godz. 9.00 – 13.00

 

Informacje dotyczące kolejnych terminów wydawania żywności będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej hrubieszow.naszops.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOPS.

Osoby chętne do otrzymania w/w pomocy proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych MOPS w Hrubieszowie, celem uzyskania niezbędnego skierowania.

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELAJĄ PRACOWNICY SOCJALNI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HRUBIESZOWIE.

 

źródło: UM Hrubieszów