Hrubieszów: Pomoc żywnościowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie informuje, o kolejnych terminach dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Reklamy

 

Pomoc żywnościowa w ramach w/w Programu będzie realizowana przez Stowarzyszenie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „KRES” w Hrubieszowie, na podstawie skierowań wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, w godz. od 9:00 do 16:00
w następujących terminach:
– 07.03.2016 r. – 11.03.2016 r.
– 14.03.2016 r. – 18.03.2016 r.
– 29.03.2016 r. – 01.04.2016 r.
– 04.04.2016 r. – 08.04.2016 r.

Z pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód nie przekracza odpowiednio:
– dla osoby samotnie gospodarującej – 951,00 zł. netto,
– dla osób w rodzinach – 771,00 zł. netto na osobę w rodzinie.

Osoby chętne do otrzymania w/w pomocy proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych MOPS w Hrubieszowie, celem uzyskania niezbędnego skierowania.

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELAJĄ PRACOWNICY SOCJALNI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HRUBIESZOWIE.