Hrubieszów: Powiatowe obchody Święta Niepodległości

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości z powodu pandemii koronawirusa, przybrały charakter indywidualny.

Reklamy

11 listopada 2020 r. – w dniu odzyskania niepodległości, starosta hrubieszowski Aneta Karpiuk, wicestarosta Marek Kata, członek zarządu Andrzej Barczuk, a także Mieczysław Zapała, przedstawiciel Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Hrubieszowie – Bogusław Jakubiak, przedstawiciele Klubu Kolekcjonera w Hrubieszowie – Jan Kalisz i Mirosław Borysewicz oraz Andrzej Garbiński, uczcili pamięć bohaterów poległych w walce o niepodległość.

Mieczysław Zapała oprowadził delegację powiatu po hrubieszowskim cmentarzu, opowiadając często zapomniane historie bohaterów, którzy ofiarowali swoje życie na rzecz wolnej Ojczyzny.

Odwiedzone zostały m. in. groby i mogiły:

mogiła poświęcona Legionistom – Bojownikom Niepodległości,

Józefa Czarneckiego – kapitana AK (ps. „Klatwicz”) na terenie powiatu hrubieszowskiego, kaprala 7. Pułku Ułanów Lubelskich, więźnia Gestapo, NKWD i UB,

ks. Prałata Melchiora Juścińskiego – proboszcza i dziekana hrubieszowskiego, który dokonał aktu bohaterskiej obrony kościoła, powstrzymując przed wysadzeniem budynku,

sanitariuszki Marii Ziemkiewiczównej, st. przodownika Policji Państwowej Stefana Szypulskiego oraz Michała Mateusza Lubaka – zabitych przez bolszewików,

post. Policji Państwowej Michała Bermana, który bohatersko obronił ówczesnego starostę hrubieszowskiego, sam ginąc w wieku 42 lat,

sierż. por. Wincentego Kozarczuka – więźnia łagrów sowieckich,

Jana Pakulskiego – Powstańca Styczniowego,

mogiły poległych w 1920 r. Legionistów,

Rudolfa Strutyńskiego oraz Wacława Sapińskiego – zamordowanych z rąk Ukraińców w Gozdowie,

mogiła kolejarzy i osób cywilnych zamordowanych przez bandy UPA na stacji Gozdów,

grób rodzinny Cypryszewskich – Heleny autorki hymnu „Hrubieszowska ty Ziemico”, napisanego na cześć odzyskania wolności.

Starosta hrubieszowski Aneta Karpiuk wyraziła swoją wdzięczność za krzewienie często zapomnianej historii Bohaterów naszego powiatu, a także za pieczę i zaangażowanie w odnowę mogił, grobów oraz pomników.

Starosta zadeklarowała tym samym dalszą chęć współpracy w ramach tego niezwykle słusznego celu, a także swoje uczestnictwo w przyszłych wydarzeniach uwydatniających lokalny patriotyzm.

Następnie delegacja Powiatu Hrubieszowskiego złożyła wieniec przed Pomnikiem Legionisty na placu kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja w Hrubieszowie.

­

info i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie