Hrubieszów: Powiatowy Zarząd Dróg poszukuje kierownika

Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie Ogłosił nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – kierownik Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów.

Reklamy

­

Dokumenty aplikacyjne można składać do dnia 18.12.2020r.

Reklamy

Wymagania niezbędne dla kandydatów:

1. Wykształcenie wyższe.

2. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej.

3. Co najmniej 5 letni staż pracy związany z realizacją budowy, modernizacji oraz remontów dróg.

4. Posiadanie prawa jazdy kat. B.

5. Obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282).

6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

7. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

8. Nieposzlakowana opinia.

9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

10. Wymagana znajomość przepisów prawa wynikające z następujących ustaw: o pracownikach samorządowych, o drogach publicznych, o zamówieniach publicznych, prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego, prawo o ruchu drogowym.

­

Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,

2. Doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym,

3. Umiejętność samodzielnej organizacji pracy na stanowisku w zakresie powierzonych zadań,

4. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów,

5. Samodzielność i odpowiedzialność,

6. Wysoka kultura osobista, odporność na stres,

7. Umiejętność interpretacji przepisów prawa.

­

Pełna treść ogłoszenia o naborze »