Hrubieszów: Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych ma nowego dyrektora

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie poinformowało, że w wyniku przeprowadzonego konkursu, na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie została wybrana Katarzyna Lachowska.

Reklamy

W uzasadnieniu dokonanego wyboru czytamy:

„W dniu 26 lipca 2022 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, Komisja powołana Uchwałą Nr 608/2022 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 4 lipca 2022r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie, wyłoniła bezwzględną większością głosów obecnych członków Komisji – Panią Katarzynę Lachowską.

Reklamy

­

Pani Katarzyna Lachowska spełniła wszystkie wymagania formalne, stawiane kandydatowi na stanowisko dyrektora placówki, ponadto kandydatura pani Katarzyny Lachowskiej uzyskała bezwzględną większość głosów członków Komisji, niezbędną do wyłonienia jej jako kandydata na stanowisko dyrektora.

Konkurs został zatwierdzony Uchwałą Nr 628/2022 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie.”

­

(źródło: BIP / Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie)


Zobacz też:

Hrubieszów: Wybrano nowego dyrektora PCPR

Hrubieszów: Wybrano nowego dyrektora PCPR