21 września 2023

Hrubieszów: Powołano komisję do spraw nielegalnych wysypisk śmieci i wyrobisk

Na wczorajszej sesji Rada Powiatu podjęła uchwałę o powołaniu doraźnej komisji do spraw zbadania nielegalnych wysypisk odpadów oraz prowadzonych rekultywacji na terenie powiatu hrubieszowskiego.

Reklamy

 

Projekt uchwału przygotowano w związku z wnioskiem zgłoszonym na sesji Rady Powiatu w dniu 26 marca 2019 r. dotyczącym powołania komisji doraźnej ds. zbadania nielegalnych wysypisk odpadów oraz prowadzonych rekultywacji na terenie Powiatu Hrubieszowskiego.

W skład komisji decyzją radnych weszli wicestarosta Wojciech Sołtysiak (klub radnych PiR), Tomasz Ożóg oraz Marek Kata (obaj z klubu randych PiS).

Reklamy

Zadaniem komisji będzie ustalenie przyczyn i okoliczności nielegalnego składowania odpadów na terenie Powiatu Hrubieszowskiego oraz wyjaśnienie przyczyn i prawidłowości przebiegu procesu rekultywacji terenów zdegradowanych w miejscowości Podhorce, w gminie Werbkowice i oraz w miejscowości Strzyżów, w gminie Horodło.

Komisja zajmie się również ustaleniem przyczyn i okoliczności, które umożliwiły utworzenie nielegalnego składowiska odpadów w Strzyżowie, na obszarze poddawanym rekultywacji nadzorowanej przez Starostę Hrubieszowskiego.

Reklamy

Odpowiednie przepisy ustawy o samorządzie powiatowym oraz Statutu Powiatu Hrubieszowskiego stanowią, że Rada Powiatu może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

 

 


 

Zobacz też:

Hrubieszów: Będzie powołana komisja śmieciowa

Pismo do starosty hrubieszowskiego w sprawie śmieci w Strzyżowie 

Stan drogi Wolica – Brodzica: dziur więcej niż w serze! 

Niebezpieczne odpady pod Hrubieszowem