Hrubieszów: Powstanie Styczniowe w malarstwie

W roku bieżącym obchodzimy 154 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. W związku z wymienioną rocznicą, Klub Kolekcjonera przy Hrubieszowskim Do mu Kultury przygotował wystawę kart pocztowych z reprodukcjami obrazów znanych malarzy polskich.

Reklamy

 

Większość ekspozycji to twórczość Artura Grottgera (1837 – 1867). Był on twórcą patriotycznych cykli rysunkowych „Warszawa I”, „Warszawa II” (przedstawiają sytuację poprzedzającą wybuch powstania), „Polonia” (1863 ), ,,Lithuania” (1864).

Powyższe cykle ukazują dramatyczne epizody poprzedzające wybuch Powstania, jak i samo Powstanie. Artur Grottger na obrazach przedstawia sceny walk powstańczych, represje zaborcy i całą martyrologię narodu polskiego.

Reklamy

Tematyka martyrologiczna stanowiła motyw przewodni całej twórczości malarza. W nurt ten wpisują się obrazy ukazujące śmierć, ból, rozstania, kalectwo, cierpienia.

W niektórych obrazach eksponuje autor sceny narodowej żałoby w postaci ,,Matki Polki”. Do scen tych pozowały bliskie sercu malarza kobiety, szczególnie Wanda Monné – narzeczona, wielka miłość Artura Grottgera.

Ciekawostką jest fakt, że cykl rysunków ,,Lithuania” malarz kończył w pobliskich Dyniskach (ok. 50 km od Hrubieszowa), w majątku państwa Skolimowskich. Dwór ten, słynny z gościnności, był ośrodkiem życia kulturalnego okolicy. Bywali tu przedstawiciele elit lwowskich. Przebywał tu Franciszek Liszt, który udzielał lekcji Władysławowi Skolimowskiemu. Tam też Artur Grottger przebywał z Wandą Monné.

Na wystawie pokazano także reprodukcje ,,Dzieł innych malarzy” przedstawiające sceny z Powstania Styczniowego. Są to obrazy: Jana Matejki, A. Setkowicza i innych. Zaznaczyć trzeba, że rok ten jest zarazem rocznicą urodzin, jak i śmierci Artura Grottgera.

Pocztówki pochodzą ze zbiorów członka naszego klubu – pana Jana Kalisza.

Wystawę można zwiedzać w HDK, w byłej kawiarni, od 20 stycznia 2017 r.

 

KK