20 lipca 2024

Hrubieszów: Poznaj szczegóły obu koncepcji basenu przy Dwójce. Wkrótce konsultacje społeczne

Przedstawiamy szczegóły obu koncepcji basenu przy Szkole Podstawowej Nr 2. Burmistrz zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych koncepcji architektonicznej krytej pływalni.

Reklamy

 

Na podstawie zarządzenia 549/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. Burmistrz  Miasta  Hrubieszowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych koncepcji architektonicznej „Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie”.

Konsultacje społeczne odbędą się  w terminie od dnia 28.12.2017 r. do dnia 4.01.2018 r.

Uwagi i opinie będzie można składać od 28 grudnia w formie pisemnej, drogą elektroniczną na formularzu zgłaszania uwag lub za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Hrubieszów www.miasto.hrubieszow.pl. Wypełniony formularz prosimy złożyć osobiście, wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miasta Hrubieszów, ul. mjr. H. Dobrzańskiego „HUBALA” 1, 22-500 Hrubieszów lub wysłać na adres e-mail prg@miasto.hrubieszow.pl . W tytule e-maila należy wpisać: „Konsultacje kryta pływalnia”

Poniżej można pobrać projekt koncepcji architektonicznej „Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie”.

Formularz uwag w wersji elektronicznej dostępny będzie od dnia 28 grudnia 2017 r.

Uwagi i opinie należy przekazywać w terminie do dnia 4 stycznia 2018 r.

Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania.

 


 

 

 źródło: UM Hrubieszów

 


 

Zobacz też:

Reklamy

Hrubieszów: Mieszkańcy pomogą wybrać koncepcję architektoniczną krytej pływalni